Блог на Райфайзенбанк

Често задавани въпроси

Какви видове сметки мога да си открия в Райфайзенбанк?

Банката открива текущи (разплащателни), картови сметки и срочни депозити на физически и юридически лица. Нашите клиенти – юридически лица могат да откриват и специални сметки като например набирателни сметки за внасяне на уставен капитал, ДДС сметки и др.