Блог на Райфайзенбанк

За да подпомогне дългосрочно, да улесни и да повиши сигурността на българските пенсионери при получаването и управлението на техните лични средства, през април Райфайзенбанк обяви „Жълт коридор за твоята пенсия“. Целта на инициативата е да осигури бърз, сигурен и безплатен достъп на възрастните хора до техните пари, без чакане на ред и с редица облекчения. По данни на Националния статистически институт в България живеят над 2,2 млн. пенсионери. По-голямата част от тях попадат в най-рисковата група от тежки заболявания, включително covid-19, страдат от затруднения в двигателната система или са обект на измами, заради притежаването на пари в брой. За проблемите на възрастните хора и за помощта, от която имат нужда, разговаряме с Емануил Паташев – генерален секретар на „Каритас България“.

Как се справят възрастните хора в условията на тази продължителна пандемия? 

Възрастните хора в България са една от най-уязвимите групи – по отношение на доходи, качество на живот и социална изолация. Те често са оставени сами на себе си, извън дневния ред на обществото, като никому ненужни хора. 

В ежедневната ни работа с възрастните хора, „Каритас“ се стреми да промени това положение. Чрез услугата „Домашни грижи на „Каритас“, освен че помагаме на възрастните хора с професионални грижи за тяхното здравословно състояние и социални потребностисе опитваме – с внимание и добро отношение, да ги извадим от социалната изолация и да им покажем, че са значими. 

Пандемията ни изправи пред много предизвикателства, едно от които е именно как да помогнем на възрастните хора да преодолеят допълнителната самота и изолацията. Covid-19 затвори хората в домовете им и увеличи дистанцията помежду им. Това направи нашите майки, бащи, баби и дядовци още по-затворени и по-притеснени за здравето им. Стресът стана голям за тях. Въпреки затруднената ситуация, екипите към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ продължиха да посещават възрастните хора в домовете им и да им помагат както с грижи за тяхното здравословно състояние, така и да преодолеят допълнителните притеснения, с които Covid-19 ги нагърби и още повече затрудни ежедневието им.

Кои са петте най-големи трудности в ежедневието на хората, на които вие помагате? 

Трудностите пред възрастните хора в България са много, но тези, които се открояват най-силно, са: самотата, болестите, бедността (ниските пенсии), липсата на адекватни на нуждите им грижи и на лесен достъп до тях, изолирането от всякакви обществени процеси и усещането, че са ненужни хора. Като прибавим към това и липсата на близки и роднини, които да им помогнат, положението се усложнява още повече. Затова и в ежедневната си работа с възрастните хора „Каритас“ се стреми да помага комплексно – с професионални здравни и социални грижи, и с внимание, изслушване, разбиране – тези на пръв поглед дребни неща, които карат възрастния човек да се чувства ценен. Нещо, от което се нуждаем всички, без оглед на възрастта ни. 

С какво според вас инициативата на Райфайзенбанк „Жълт коридор за твоята пенсия“ може да е от полза на пенсионерите? 

„Жълт коридор за твоята пенсия“ и услугите, които Райфайзенбанк предоставя чрез нея, биха внесли сигурност у възрастните хора за бездруго ниските им доходи. Биха ги облекчили в редица неща, като реденето по опашки за получаване на пенсията им, което за немалка част от тях е свързано и с големи трудности, а в днешната ситуация на пандемия – ги излага на допълнителен риск за здравето им. 

Но особено ценното в инициативата на банката е това, че чрез нея се насочва общественото внимание към възрастните хора и към търсене на решения за това как може да им се помогне да изживеят старините си достойно. Към това се стремим и ние от „Каритас“ с ежедневните грижи, които полагаме за възрастните хора, и с всички наши други дейности и кампании в тяхна подкрепа.

Как Каритас помага да се повиши тяхната финансова култура, особено когато знаем, че често пъти именно възрастните са една от най-уязвимите групи, когато се борави с пари? 

Възрастните хора, на които помагаме, имат огромно доверие на служителите на „Каритас“ и често им споделят, че те са част от тяхното семейство. Близостта, която се поражда между тях, ни прави още по-отговорни в подкрепата, която им оказваме. Затова и служителите на „Каритас“ консултират възрастните хора по всякакви теми, в това число и как да се предпазят от измами и злоупотреби, свързани с имуществото им и с доходите им. В някои от случаите взимат пенсията им, пазаруват им и най-вече – разговарят с тях по темата, така че сами да могат да се предпазят от недоброжелателни хора и измами. 

в За банката, Интервюта, Любопитно
Етикети: