Блог на Райфайзенбанк

В началото на април обявихме новото ни сътрудничество със Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Експерти на банката ще помагат с реални казуси и менторство за практическата подготовка на студенти от магистърските програми, ориентирани към анализ на данни и приложения в бизнеса. Любопитно е, че двигател на партньорството през тази година е настоящ възпитаник на Стопанския факултет, който вече две години е част от Райфайзенбанк. През 2019 г. Глория Христова се присъедини към отдел Дигитална трансформация и иновацииблагодарение на програмата на банката Industry Funded PhD, която предлага на докторанти работа върху реални бизнес казуси и трудов договор. 

Глория, с какво паралелната работа в банката ти помага за образованието и дисертацията на тема „Количествен анализ и извличане на знания от текст“? 

Работата в банката осигури един безценен практически фокус на научната ми работа. Количественият анализ и извличането на знания от текст представляват приложения на изкуствения интелект. Изследването им изисква научният изследовател да навлезе по-дълбоко в тази среда, да използва реални данни и да опознае от първо лице как хората от бизнеса могат да се възползват от подобни изследвания. Съчетанието на теория и практика е двигател на напредъка в научната област и в рамките на това сътрудничество банката съумя да осигури тази балансирана среда за мен. Радвам се, че в практически план успях да постигна всичко в рамките на работата ми тук. 

Как би обяснила в едно изречение работата си на някой незапознат с иновациите човек и как би я обяснила на студентите от магистърските програми, с които ще работите по практически казуси? 

На някой незапознат: Прилагам математически способи върху исторически данни, анализирам резултатите и чрез тях подобрявам процеси или правя полезни за бизнеса изводи. 

На студент по специалността: Прилагам модерни техники за машинно самообучение, за да оптимизирам процеси или да спомагам за извличането на ценни за бизнеса изводи. 

Как Райфайзенбанк ще помогне на студентите от Стопанския факултет в рамките на новото партньорство? 

С новото сътрудничество целим да дадем на студентите поглед към реални практически казуси. Те ще видят и как специалистите в банката създават статистически модели, с които се решават различни проблеми на бизнеса. Студентите ще се запознаят със специфични техники и ще бъдат още по-подготвени за участие в други наши инициативи като Think Tank, напримерНадяваме се по този начин да им покажем, че банката е място, в което могат да се прилагат и осъществяват иновативни изследвания в сферата на анализа на данни. И по този начин да привлечем още по-добри специалисти, мотивирани да работят с нас. 

Промени ли се нещо през последните години в отношенията на бизнеса към българските студенти? Ти си била и от двете страни. 

Аз съм оптимист. В моите очи отношението се променя само положително – виждам все по-голяма колаборация между бизнеса и университетите, и все по-голяма толерантност към учащите. Предоставят се възможности за гъвкаво работно време и поощряване на различни дейности, свързани с получаването на допълнителна квалификация. 

С какво още компаниите могат да са полезни на студентите в България? 

Инициативи като „Ден на отворените врати“, например, са много полезни и трябва да се организират от повече компании. По този начин студентите могат буквално да „усетят“ атмосферата в организацията и да вземат по-информирано решение относно кариерното си развитие. 

Може ли партньорства като това между Райфайзенбанк и Софийския университет да направят висшето образование в България по-привлекателно и престижно? 

Разбира се! Обучението в университетите се променя бързо през последните годиниВсе повече се акцентира върху придобиването на практически умения, излизането извън „класната стая“ и обучението от смесен тип (blended learning). Такива партньорства отварят вратата на студентите от света на университета към този на бизнеса.  

Как се промени банката през последните две години, откакто си част от екипа, който отговаря за дигиталната трансформация и иновациите? 

Всеки ден банката прави крачка по пътя на трансформацията. Ще ви дам пример от сферата на данните – когато започнах работа преди точно две години, нямаше позиция „Data Scientist“. В момента има цял екип от страхотни специалисти в Advanced Analytics скуода, които работят неуморно по разнообразни проекти за анализ на данни. Междувременно, в нашия екип използваме иновативни методи, за да създадем различни автоматизации и аналитични инструменти, които помагат за специфични казуси – като например създаване на данни за обучение на чатбот и други проекти в сферата на анализа на текст (и не само). 

С какво би препоръчала работата в банката на някой студент, който сега завършва образованието си? 

Ако е в моята сфера, мога да кажа едно основно нещо – в банката има куп интересни данни, които чакат да бъдат анализирани и впрегнати в помощ на бизнеса! 

в За банката, Интервюта