Блог на Райфайзенбанк

Според речника на Кеймбриджкия университет трансформацията е „тотална смяна на външния вид или характера на нещо или някой, за да бъде то или той подобрено“. За банките подобна трансформация е задължителна, ако искат да се впишат в условията на безпрецедентната технологична и социално-икономическа динамика.

Райфайзенбанк приема това предизвикателство като не само се стреми да подобри начина си на работа и ефективността на процесите си, но и да прилага комплексна промяна отвътре навън. Подобна трансформация е съпътствана от най-осезаемата промяна – тази в начина на мислене, структурата и модела, по който екипите работят заедно. 

„Лидерство чрез служене“ без изявена йерархична структура

Снимка: Теодор Пенчев за money.bg

За да се трансформира, Райфайзенбанк прилага концепцията на „лидерство чрез служене” (от англ. servant leadership). Тя е базирана на засилената комуникация и сътрудничество между колегите с цел засилване на тяхната ангажираност и проактивност. Този модел отхвърля авторитарния мениджмънт, йерархичната комуникация и „силозното“ мислене, характерно за големите класически финансови институции. Целта на подобен вид управление е всеки да приема грешките си, да избягва страха от тях и да оценява уроците от пропуските, за да бъде по-уверен в бъдеще.