Блог на Райфайзенбанк

Разказва Велин Шапкаров, Scrum Master (ниво 3) в Райфайзенбанк, в интервю за рубриката ни, посветена на дигиталната и адаптивна трансформация. 

1. Как методологията промени работата на екипите?

Въвеждането и прилагането на agile принципите и практиките в банката промени и продължава да променя значително ежедневната работа на колегите ми, като те все по-добре възприемат ползите от този нов подход на работа. Ако трябва да изведа най-важната полза от прилагането на agile в нашите условия за мен, смятам, че това е как agile концепцията ни помага да изграждаме ефективни и консолидирани екипи и да стимулираме сътрудничеството между колегите от различни звена, в т.ч. бизнес, операции и ИТ, за постигането на общи за дадения екип цели. Същевременно с това още по-ефективно управляваме заедно пречките и зависимостите, и създаваме по-бързо нови продукти.

2. Как споделяте информация и разпределяте задачите по между си? Кой носи отговорност за работата и крайния резултат?

С колегите ми се стремим да сме много оперативни и гъвкави в комуникацията както помежду ни, така и със заинтересованите страни извън екипите. Като Scrum Master-и се стремим да насърчаваме активното използване на всякакви удобни за екипа комуникационни канали – общи чат групи, виртуални групи и разговори в MS Teams в паралел с традиционните планирани предварително срещи с много участници. Интересното е, че извънредната ситуация катализира тези наши усилия в условията на работа от дистанция. Работим много активно и с различни дигитални инструменти (бордове, споделени пространства за екипите в sharepoint и др.), което ни помага да визуализираме прогреса и да планираме по-успешно разпределението на задачите вътре в екипа.

В agile екипите отговорността към крайния резултат, поетите ангажименти и срокове принадлежи на целия екип, макар продуктовите собственици да са тези, които са винаги на фокус, когато става въпрос за резултати и прогрес по KPIs за дадения продукт. Ключово по тази тема за мен като Scrum Master е да подпомагам осмислянето на отговорността не като причина да се съсредоточат погледите към един единствен човек, а по-скоро като ангажимент, който целият екип си припознава и споделя, имайки предвид специфичните роли и компетенции на хората. От своя страна продуктовите собственици следва да са изразители на този ангажимент, наред с ролята си да оформят визията за развитието на продукта към външна за екипа аудитория. В тази връзка много е приятно да се видиш как един agile екип празнува успешно пускане на нова версия или постигнат KPI – поведението на екипа като едно „голямо семейство“ е наистина страхотно и зареждащо!

3. Какви други agile методологии прилагате в работния процес?

В банката имаме много добре изграден капацитет и натрупан опит в прилагането на няколко основни agile методологии – Kanban, Scrum и относително новата концепция за Scrumban. Радвам се, че имах възможността в последните няколко години да надградя познанията и уменията си за работа и с трите, като към момента активно ги прилагам в работата си и дори водя вътрешни обучения по тях за колеги, на които тепърва им се налага да ги ползват.

в За банката, Интервюта, Любопитно