Блог на Райфайзенбанк

„Всяка компания, създадена да бъде успешна през 20-и век, е обречена на провал през 21-ви век“ – Салим Исмаил

 Твърдението на известния канадски предприемач Салим Исмаил може да звучи доста крайно, но със сигурност ни провокира. Трансформацията на традиционните бизнес модели, свързана с навлизащите дигитални технологии, е фактор, с който все повече компании се съобразяват, за да оцелеят на пазара.

В условията на новата реалност устойчивият бизнес растеж може да бъде постигнат чрез постоянното търсене и внедряване на нови дигитални технологии и оперативни процеси без това да застрашава вътрешната сигурност, като същевременно носи висока ангажираност и удовлетвореност на персонала.

Трансформацията е нашият отговор на предизвикателствата на пазара и на постоянно променящата се бизнес среда. С въвеждането на нови процеси и технологии се променя и нашето мислене. В Райфайзенбанк осъзнаваме, че дигиталната зрялост и култура на екипа ни са в основата на реализацията на очакваните ползи от трансформацията, затова освен дигитално и технологично обновяване на нашата информационна инфраструктура, целим и ефективно приемане на промяна в компанията. Защо решихме да преминем през дигитална и адаптивна трансформация  -обобщаваме в 7 основни причини.

1. Промяната е единствената константа

Следваме стратегията си, но и не забравяме да бъдем гъвкави и адаптивни към предизвикателствата на заобикалящата ни среда. Условията на световна пандемия ни показаха как бързите решения, гъвкавостта и адаптивността в ежедневните задачи ни помагат да реагираме своевременно на необходимостта от промяна в ежедневието ни без това да доведе до съществени сътресения в работния процес.

Ролята на иновациите и новите дигитални решения, които ни помагат да работим по-ефективно също не трябва да бъде подценявана при преодоляването на предизвикателствата на заобикалящата ни среда и гарантирането устойчивостта на бизнеса.

2. Ние сме там, където са и нашите клиенти

Клиентите не са това, което бяха. Те са в интернет, където се информират, членуват във виртуални групи и общности,, правят бизнес, пазаруват и банкират. Компаниите, които искат да се развиват заедно с клиентите си, им се налага да се променят и дигитализират. Следвайки поведението на клиентите ни, в Райфайзенбанк се стремим да сме в непрекъснат контакт с тях през различни канали – клонова мрежа, уебсайта и социалните ни мрежи, мобилното ни и онлайн банкиране, контактния ни център.

3. Създаване на уникално клиентско преживяване

Ние сме ориентирана компания, ориентирана към клиентите ни. Подобряването на обслужването и създаването на уникално клиентско преживяване са основен приоритет за нас. С помощта на платформа за проследяване пътя на клиента можем ясно да уловим техния пулс, за да разберем къде имаме потенциал за развитие и да подобрим взаимоотношенията ни с тях.С помощта на дигитални инструменти успяваме да осигурим бърз, удобен и сигурен достъп до нашите услуги. Работим за постоянното подобряване на интерфейса на продуктите ни и добавяме нови функционалности в портфолиото ни от дигитални продукти.

4. Скъсяване на пътя от идеята до реализацията

С помощта на дигитални решения и адаптивна организация на работа успяваме да подобрим ефективността на работния процес, като караме бизнесът и технологиите да заговорят на общ език. Това води до съществено съкращаване на времето за достигане на дадена идея до пазара или актуализация на нови функционалности на вече съществуващите продукти. Дигиталната и адаптивна трансформация в Райфайзенбанк ни позволява да сме гъвкави и адаптивни при вземане на бързи решения. Възможността да реагираме своевременно на промените на пазара ни прави по-конкурентноспособни и ни помага да добавяме стойност във взаимоотношенията ни с клиентите.

5. По-продуктивни в нашите задачи

Ангажираността на служителите в промяната е ключов фактор за успеха на всяка трансформация. Новите дигитални решения в Райфайзенбанк ни помагат да търсим нови начини за повишаване на ефективността и продуктивността на служителите в изпълнението на техните задължения. Дигитализацията заменя еднотипните ръчни операции с нов автоматизиран и оптимизиран процес. По този начин служителите се фокусират върху задачи с по-висока добавена стойност и реализират съществени бизнес ползи. Трансформацията променя и начина, по който работим, като ни позволява да сме максимално ефективни, без значение дали работим от вкъщи или на място в офиса.

6. По-добри и по-бързи решения, базирани на данни

Базите данни са сред най-ценния ни актив, а потенциалът им се определя от възможността те да бъдат правилно моделирани и структурирани. Ето защо за да реализираме максимални ползи от дигиталната трансформация, управлението и анализа на големите масиви от данни, са основен фокус на нашата трансформационна стратегия.

Идентифицирането и внедряването на правилния набор от аналитични инструменти ни помага бързо да превръщаме големите бази данни в ценна информация, която ни помага да взимаме по-добри и по-бързи решения. Колкото по-ефективно успеем да внедрим аналитичните инструменти в оперативната дейност на банката, толкова по-стойностен ще е резултатът от тази интеграция.

Използването на технологии базирани на изкуствен интелект е ключът към реализирането на потенциала на големите информационни масиви. Друг фокус на нашата трансформация са иновациите. Прилагането им в областта на управлението и анализа на данни ни позволява да извлечем максимална ползва от натрупаната информация от дейността ни през годините, както и да подобрим надеждността и бързината при вземане на управленски и оперативни решения.

7. Отворени за партньорство с финтех компании

Клиентите постоянно търсят нови решения и функционалности, които да улеснят начинa, по които управляват ежедневието си. Чрез програми за насърчаване на иновациите и предприемачеството в областта на финансовите технологии и процеси напр. Elevator Lab ние търсим възможности за сътрудничество с финтех компании, за да имаме достъп до иновативни технологични решения, експертен ноу-хау, по-голяма клиентска база и нови пазарни сегменти. Реализирането на подобни партньорства са ползотворни както за Райфайзенбанк, така и за финтех компаниите и подкрепя развитието на цялата финансова екосистема.

Как управляваме дигиталната и адаптивна трансформация в Райфайзенбанк - четете в следващата ни статия.

в За банката, Любопитно