Блог на Райфайзенбанк

Споделя Константин Марков, Scrum Master, ниво 3 в Райфайзанбанк, за рубриката ни, посветена на дигиталната ни адаптивна трансформация.

 

Как методологията промени работата на екипите?

Agile методологията даде възможност на екипа ни сам да избера начина, по който да постигне дадено задание. Така много бързо може да се провери дали дадено решение е било правилно и да се вземат мерки, ако не е. Екипът до голяма степен си е самодостатъчен – нещата се случват бързо и резултатът е видим веднага.

 

Как споделяте информация и разпределяте задачите по между си? Кой носи отговорност за работата и крайния резултат?

Методологията дава на колегите ни много възможности за споделяне на информацията като Daily, Demo, Retro & Grooming. В Agile екипите всеки сам си възлага задачи, а отговорността за решаването им е на целия екип. Методологията ни дава много възможности за споделяне на информация и въпреки, че имаме разнородна експертиза и сме от различни отдели, винаги можем да разчитаме един на друг, когато някои иска да обсъди идея или има нужда от помощ е с кода.

 

Какви други agile методологии прилагате в работния процес?

Методологиите, които използвам в работния процес са Scrum, Kanban и хибридна, която заимства добрите практики от първите две, за да се включат в класически waterfall проект. Agile е рамка с насоки, които дадена организация прилага по-най-добрия за бизнеса начин. Това, което работи за нас, може да се окаже напълно неподходящо за друга банка предвид вътрешната организация на работния процес.

 

Повече за особеностите на дигиталната ни и адаптивна трансформация четете в следващите интервюта по темата.

в За банката, Интервюта, Любопитно
Етикети: