Блог на Райфайзенбанк

Разказва Стоян Ванков, Product Owner - Financing Needs, Райфайзенбанк, в интервю за рубриката ни, посветена на дигиталната и адаптивна трансформация.

Agile методологията ни позволява да забравим за времеемките разработки и да се фокусираме върху това, което искат клиентите. Как още се трансформира работата ни, ще прочете в следващите редове.

Преди и след agile - как методологията се отрази на продуктите ни?

Едни от най-съществените предимства, които предоставя Agile методологията, са изключителната бързина, с която разработките достигат до крайните потребители и възможността на самите потребители да предоставят обратна връзка, която се използва за подобряване на продукта. В този контекст самите потребители са ангажирани и активно участват в развитието на продукта с идеи и предложения, което неимоверно подобрява качеството, което им се предоставя. Agile ни позволи да излезем от стереотипа на времеемки разработки, предхождани от детайлни описания и прочувания, и да се фокусираме върху бързата адаптация спрямо променящите се клиентски нужди.

Считам, че продуктите ни в момента удовлетворяват в по-пълна степен клиентските потребности и повишават тяхната ангажираност. Когато клиент види имплементация, предложена от него, няма как да не изпита удовлетвореност, че гласът му е бил чут.

С какво се отличава работата ви в подобен екип?

В един Agile екип задачите и предизвикателствата са толкова разнородни и комплексни, че е немислимо да бъдат покрити индивидуално. Именно в такава сложна среда, екипната работа придобива  съвсем осезаем и незаменим смисъл. Екипите са съставени от хора с различни компетенции и гледни точки, което предоставя огромно творческо поле. Само когато има силна екипна култура, хората взаимодействат по между си, обменят идеи и представят  различните си гледните точки, водени от ясна цел, могат да бъдат търсени иновативни и смели решения. Имайки опит и като началник отдел в класическа организация, за мен беше изключително вдъхновяващо да видя как хора от различни бизнес и IT сфери могат да намерят общ език и всеки да даде своя принос за общата цел.

Как се промени начинът ни на мислене и работната ни култура?

Разликата спрямо класическия начин на работа в голяма организация е съществена. Екипът ни работи като малък стартъп, който се стреми постоянно да доставя стойност на клиентите си. Всички членове на екипа се чувстват като работещи в малка и сплотена фирма, която осъществява първия си голям и сложен проект.  Всеки е мотивиран да даде максимума и да отиде отвъд, за да покаже, че може да се разчита на него. Работата е съчетание от голяма свобода, безкомпромисна отговорност и постоянно кратки срокове. Фокусът е изцяло върху крайния продукт и обратната връзка на клиентите, а административната част е оставена на по-заден план. Това което неимоверно ни мотивира, но и ни държи здраво стъпили на земята, е пълната прозрачност към нашите колеги, както и че заставаме с имената си зад това, което сме произвели. В подобна среда класическите мениджърски отговорности за разпределяне на задачи, организация, последващ контрол и мотивация стават нерелевантни и са заместени от екипни понятия като самоорганизация, обща цел, общи предизвикателства, отговорност и разбира се - споделен успех.

в За банката, Интервюта, Любопитно
Етикети: