Блог на Райфайзенбанк

Заради мерките за ограничаване на пандемията много домакинства и бизнеси изпитват затруднения, свързани с намалени доходи и временно спиране или прекратяване на дейността им. В настоящата ситуация можете да разчитате на своята банка, която да ви помогне с отсрочване на кредитните ви задължения в рамките на мораториума, одобрен от БНБ. Съветваме ви добре да прецените финансовото си състояние както в настоящия момент, така и за следващите няколко месеца, и да решите дали да предприемете необходимите стъпки. За да вземете информирано решение, сме извели най-важната информация, свързана с отсрочването на кредитни задължения или така наречения „мораториум“.

1. Как да прецените финансовото си състояние

Направете безпристрастна и аргументирана оценка на финансите си, като пресметнете как и дали са се променили проходите и разходите ви през последните месеци вследствие на мерките за ограничаване на пандемията, и в какво съотношение. Ако бизнесът ви е пострадал и приходите ви са намалели значително, но разходите ви са останали на същото ниво или са се увеличили, то трябва да се замислите за отсрочване на задълженията си, за да си осигурите време, през което да подпомогнете бизнеса ви да заработи отново. Ако заради пандемията сте били освободени от работа или сте излезли в неплатен отпуск за по-дълъг от очаквания период от време, и това е затруднило вас и вашето семейство при изплащането на кредитите ви, също можете да се възползвате от отсрочване на задълженията си, докато възстановите старите си доходи. Напомняме, че за отсрочване може да кандидатства всеки клиент, който има или очаква да има затруднения във връзка с пандемията, и е погасявал редовно кредита си, или е бил в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

2. Процесът не е автоматичен - за да отсрочите кредита си, трябва да подадете онлайн искане

Ако не платите една или повече месечни вноски по кредита си, това не означава, че автоматично кандидатствате за отсрочване на кредитните ви задължения в рамките на мораториума. За целта трябва да подадете онлайн искане на сайта на банката. Физическите лица и малките предприятия, които са клиенти на Райфайзенбанк трябва да попълнят стандартна онлайн форма на сайта на банката, в която да посочат конкретния кредит, който искат да се отсрочи, както и да опишат как пандемията се е отразила върху финансовото им състояние. Ако сте корпоративен клиент на банката, е най-добре да се свържете с корпоративния специалист, който ви обслужва, за да уточните параметрите на отсрочването.

3. Как отсрочването ще се отрази на бюджета ви

Срокът на кредита ви ще се удължи с броя месеци, в които не е била плащана цялата вноска или само главницата, в зависимост от схемата на отсрочване, която сте избрали. Имайте предвид, че след изтичане на гратисния период, неплатените месечни суми през този период се преразпределят спрямо новия удължен срок на кредита. Съветваме  ви да получите своя актуален погасителен план в удобен за вас момент от обслужващия ви офис, за да се запознаете с точното преразпределение на неплатените суми.

4. Отсрочването няма да влоши кредитната ви история и няма да бъде докладвано в Централния кредитен регистър

Ако се тревожите, че кандидатствайки за отсрочване на задълженията ви в рамките на мораториума, статусът ви ще се промени и ще бъдете разглеждан като ненадежден клиент на банката – не бива да се притеснявате за това.

Мораториумът върху кредитите е мярка, която цели да помогне на домакинствата и бизнеса, които са засегнати от разпространението на коронавируса. Поради тази причина, ако отговаряте на условията на мораториума, кредитът ви няма да се докладва в централния кредитен регистър като необслужван. Разбира се, след изтичането на шестмесечния срок на мораториума, трябва да започнете отново да изплащате кредита си.

5. Срокът за отсрочване на кредити е 22 юни

Имате още време, за да прецените дали да се възползвате от облекчаване на условията по кредитните си задължения и да подадете заявление за отсрочване до 22 юни 2020 г. на страницата на сайта ни тук: https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/otsrochvane-na-zadalzheniya-po-krediti/. На този етап не се предвижда този срок да бъде удължен.

Вече 25 години Райфайзенбанк е заедно със своите клиенти в разЛИЧНИТЕ моменти. Подкрепяме ви и в трудни времена, затова създадохме лек и бърз онлайн процес за кандидатстване, за да имате възможност за отсрочване на кредитните ви задължения, да преодолеете кризата по-бързо и да се върнете към нормалния си ритъм.  

в За банката, Любопитно