Блог на Райфайзенбанк

LogSentinel е сред най-актуалните стартъп компании в българската екосистема. През 2018 г. техен проект за информационна сигурност, базиран на блокчейн, бе отличен като LocalHero в регионалното предизвикателство на ElevatorLab – партньорската програма на Райфайзен Банк Интернешънъл за сътрудничество с финтех сектора. Проектът беше тестван успешно в системата на Райфайзенбанк България. Докато набираме новите проекти в тазгодишното издание на ElevatorLab, разговаряме с Антон Герунов, COO на LogSentinel, за мястото на българските стартиращи компании на европейската карта и за възможностите, които предоставя сътрудничеството с утвърдена компания като банката. Екипите с иновативни идеи и стартъпи в seed фаза, които кандидатстват в ElevatorLabBootcamp 2019, ще могат да получат безценни съвети за изграждането на своя стартъп на живо от Антон в началото на юли по време на мотивационния панел в рамките на финала на инициативата.

 

Наскоро спечелихте стартъп конкурса GovTech.Pioneers във Виена в конкуренция със стартъпи от цял свят. Къде са българските стартъпи на европейската и световната карта в момента и къде могат да бъдат в близко бъдеще?

Българската стартъп екосистема е все още относително млада. Това предопределя факта, че немалка част от стартъпите започват своята работа и продуктова валидация на местния пазар. В това няма нищо лошо, но местните стартъпи все повече се стремят след валидацията да излязат на международната сцена и да се конкурират глобални. На мен ми се струва, че можем да бъдем още по-смели и още от самото начало да валидираме идеята си в международна среда. Това е и очакването ми за бъдещето – прескачане на фазата на национална конкуренция и директно навлизане на европейския пазар.


С какво се промени вашият стартъп, откакто бяхте обявени за Local hero в българското предизвикателство на Elevator Lab и започнахте сътрудничество с Райфайзенбанк?

Последната година беше много динамична за LogSentinel както от продуктова гледна точка, така и откъм клиентска. Имахме възможност да започнем работа с IBM на глобално ниво, да консултираме платежни институции и банки в страната и Европа, както и да интегрираме нашия продукт Trails в системата на българското електронно управление. Пилотният проект с Райфайзенбанк ни даде много в тази насока. Работихме с чудесни професионалисти от екипите на банката за информационна сигурност, иновации и нормативно съответствие. Изискванията към нас бяха високи и това ни позволи както да разширим значително познанията си за работата и бизнес процесите в банката, така и да развием значително продукта ни Trails. Особено се гордеем с изграждането на възможност за генериране и прилагане на изключително сложни и комплексни правила за търсене на измами и аномалии в данните на банките. Сътрудничеството с екипа на Райфайзенбанк ни позволи да развием абстрактна логика за търсене на аномалии, която отговаря не само на най-високите изисквания на екипа по информационна сигурност, но и е напълно приложима към широк кръг от платежни институции.


Кои са предимствата за един финтех стартъп от работата с голяма и утвърдена компания като банката?

Контакта с Райфайзенбанк беше безценен за нас, тъй като чрез него придобихме не само вътрешно познание за работата на самата банка, но и опит при работа с големи и комплексни структури. Пилотният проект позволи на нас и екипа да израснем и да можем по-убедено и в по-пълна степен да отговаряме на нуждите на мащабни финансови институции. Не на последно място, брандът на Райфайзенбанк и успешния проект с банката ни помага и при търсенето на нови клиенти, като им дава увереност в нашия опит и капацитет.


Бяхте част от събитие във Виена за представяне на блокчейн приложения в банките от групата Райфайзен. Какви са впечатленията ви от другите участници, по-голямата част от които бяха от Централна и Източна Европа?

Събитието беше изключително добре организирано и ни даде представа за редица проекти, които реално се случват. Направи ни впечатление, че доста от приложенията са разработени като услуги или самостоятелни проекти, докато по-рядко се наблюдаваха продуктовизирани идеи. В този смисъл ми се струва, че местните стартъпи са позиционирани изключително добре, тъй като могат да предложат готови и завършени продукти, които са скалируеми и устойчиви. При всички случаи събитието беше идеална възможност да си сверим часовника.

 

Тази година Elevator Lab България включва и Bootcamp предизвикателство за стартъпи в seed фаза и за екипи с добри идеи, които тепърва ще създават свой стартъп проект. Кои са трите най-важни съвета, които бихте им дали от позицията на вече разпознаваем на международно ниво стартъп?

Финтех средата е предизвикателна особено за тепърва навлизащите стартъпи на първоначален стадий на работа. Малко е смело да се дава съвет на другите, но може би има няколко неща, за които си струва да се помисли. На първо място, компанията има ли ясна мисия и точно дефиниран проблем, който наистина съществува пред банки и финансови институции? Изключителната технология не е достатъчна за добър продукт – тя трябва да адресира наболял проблем. Трябва да се има предвид каква е готовността на компанията да предложи подходящо решение за типа клиенти, които таргетира. При големите банки и финансови институции могат да се очакват дълги цикли на продажба и високи изисквания за предоставените услуги (SLA), вкл. поддръжка. По-малките институции са по-гъвкави, а най-отворени са индивидуалните потребители. И не последно място, стартиращите екипи трябва да отчетат какъв е балансът между технологичните изисквания и нормативните регулации? Финансовият сектор е силно регулиран и иновативните решения за него трябва не просто да могат да генерират резултат, но и да отговарят на задължителните изисквания по закон, пред които са изправени банките. Особен фокус тук е защитата на личните данни (GDPR), изискванията на втората директива за платежните услуги (PSD2), както и новите регулации относно изпирането на пари (AML директивата).


Log Sentinel е сред най-разпознаваемите български стартъпи в сферата на финансовата и информационната сигурност. Какво ви предстои? Бихте ли набирали допълнителен капитал?

Имаме амбиции за още по-ускорен растеж и затова дори в момента набираме нов рунд от финансиране. Очакваме затварянето на рунда да ни позволи да усъвършенстваме допълнително модула си за идентификация на аномалии с помощта на изкуствен интелект и да разширим екипа, така че да можем още по-добре да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти. Целта ни е да доставяме изключителни решения в областта на информационната сигурност и защитата на данните без никакви компромиси.

в За банката, Интервюта, Любопитно