Блог на Райфайзенбанк

Първото издание на инициативата на Райфайзенбанк Thinktank за разработване и внедряване на иновативни решения в банката бе проведена в сътрудничество със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В рамките на проекта студенти от специалност „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ работиха върху практически казус в сферата на анализа на база данни, свързан с кредитните карти. Студентите, разработили най-добрите модели, получиха възможност да представят своите проекти пред Управителния съвет на Райфайзенбанк, като предстои експерти от различни отдели на банката да анализират детайлно моделите и възможността за приложение в реална бизнес среда. Разговаряме с декана на Стопанския факултет доц. д-р Теодор Седларски за резултатите от първото издание на инициативата Think Tank – 1.0 Big Data Challenge, показаното и наученото от студентите и за модела за правене на модерно и атрактивно за младите висше образование в сътрудничество с бизнеса.

Доц. Седларски, успя ли инициативата Thinktank 1.0 да допълни теоретичните знания на студентите от Стопанския факултет с практически опит?

Не само, че успя да допълни знанията им, но и постигна важен допълнителен ефект – да повдигне сериозно мотивацията им. За нашия факултет е много важно, че правим тази инициатива с бизнеса, защото тя създава у студентите убедеността, че това, което изучават, е точно това, от което бизнеса има нужда. Задачата да разработят модели за анализ на бази данни им бе дадена от банката, тя оцени решенията им. По този начин студентите в магистърските програми вече са сигурни, че няма разминаване между наученото в университета и нуждите на реалния бизнес.

Това ли е пътят на сътрудничество, от което печелят всички страни – студентите, университета и бизнеса?

Дългосрочната ни цел в Стопанския факултет на СУ е да постигнем пълно съвпадение между програмите на специалностите и очакванията на бизнеса. Проектът Think Тank 1.0 Big Data Challenge, който реализирахме в сътрудничество с Райфайзенбанк, е нещо, което се прави за пръв път в България, той проправя път към модерното висше образование. От съвместния продукт печелят всички – Стопанският факултет, защото показва на настоящите и бъдещи студенти, че тук се предлагат търсените от тях практически приложими знания,  самите студенти, защото виждат как се работи в бизнеса и получават възможност да се ориентират кариерно. Печели и банката, която си осигурява достъп до най-добрите студенти в България, техните умения, креативност и идеи. Това е моделът за правене на съвременно висше образование в световен план. Радвам се, че ние имаме възможност да го направим с Райфайзенбанк. И сме горди, защото бизнеса все по-ясно припознава Стопанския факултет като подходящия партньор за подобни иновативни инициативи.

Каква е обратната връзка от студентите, които участваха в предизвикателството ThinkTank 1.0?

Цялото учебно съдържание на магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ е ориентирано към практиката, защото е оформено с помощта на т.нар. Съвет на менторите към програмата, в който влизат представители на различни компании, заинтересовани от крайния образователен продукт. Инициативата Think Tank 1.0 всъщност е най-конкретната и най-завършената задача в програмата от създаването ѝ преди две години – за пръв път студентите излизат с толкова цялостен проект и го представят на най-високото управленско равнище. Самият подход – да получат задание от банката, да разработят решение, да го презентират пред Управителния съвет – всичко това остави у студентите впечатление за ново ниво в образованието, което получават. Разполагаха с директен достъп до директорите на една от водещите компании във финансовия сектор в България, за да изложат идеите си и да получат обратна връзка.

Могат ли студентите да са полезни на бизнеса още докато следват?

Най-после дойде време, в което бизнесът и висшето образование в България разрушават преградите помежду си и започват да си имат пълно доверие. Стопанският факултет успя да се наложи като лидер по отношение на подобен род партньорства. Нашите студенти могат да бъдат полезни на бизнеса съвсем пряко. Компаниите могат да възлагат консултантски задачи на екипи от преподаватели и студенти, които същевременно да са част от подготовката по изучаваните предмети. Пазарът на труда в България е горещ, търсят се голям брой специалисти в областта на големите данни и на фирмите се налага да са все по-иновативни, за да спечелят сърцата на студентите. Представянето на компанията с шаблонна презентация, предлагането на стажове и дни на отворените врати – вече не може да задържи вниманието на младите хора. Правилният модел е този, който налагаме с Райфайзенбанк – подаване на ръка към студентите, споделяне на експертиза, възлагане на реална задача, напътствия, обратна връзка, оценяване и предложение за работа към най-способните – „ако на вас ви харесва това, което правихте в рамките на предизвикателството, вие сте добре дошли на работа в банката“. Така в съвременното общество може да се гради доверие между младите професионалисти и компаниите. Университетът е мястото, където те могат да се срещат и да градят това взаимно доверие.

Инициативата на Райфайзенбанк Think Tank ще продължи със сътрудничество и с други университети с цел внедряването на иновации и нови технологии в банката.

 

в За банката, Интервюта