Блог на Райфайзенбанк

Финансовите резултати дълго време бяха единствен измерител за успеха и организационната ефективност на компаниите. Все повече при отчитането и планирането на устойчив растеж обаче под внимание се вземат фактори като удовлетвореност на клиентите и служителите, иновационни процеси, развитие на служителите и условия да изпълняват максимално ефективно работата си. Последното все повече се превръща във фокус не само от гледна точка на техническата обезпеченост на служителите, но най-вече за подобряване на тяхното преживяване в офиса. Стара максима гласи „доволни служители – доволни клиенти“, а за удовлетвореността на служителите все по-голяма тежест имат управлението на вътрешните процеси и модернизирането на системите. Ето защо те са важни фактори за доброто преживяване на работното място:

Изграждат по-добра връзка между служителите и компанията

Няма как служителите да са ангажирани на работното си място, ако компанията не действа прозрачно. Информирането за дейността и комуникирането на стратегията, визията и мисията на компанията са важна част от обвързването на служителите с бранда и с целите на компанията. Въвеждате иновация на пазара, постигате добри годишни резултати, подкрепяте благотворителни инициативи – разкажете за всичко това на служителите си, за да могат да се чувстват горди за каква компания работят. Хората с обща цел създават повече и с много по-добро качество, защото в крайна сметка компаниите са това, което са техните служители.

Улесняват вътрешната комуникация

Много често липсата на добра, навременна и улеснена комуникация между различните отдели в големите компании понижава ефективността на служителите, особено когато става дума за функционалността на вътрешните системи и софтуера. За да бъде решен този проблем в Райфайзенбанк бе въведена новата платформа HIVE за регистрация на IT заявки и инциденти.

HIVE е изцяло ново място за споделяне и търсене на решения. Успяхме да предложим на служителите практична функционалност, съчетана с модерен, интуитивен дизайн“, казва Недялко Михайлов, член на Управителния съвет с ресор „Операции и информационни технологии“.

Тъй като удовлетвореността на служителите е сред топ приоритетите при въвеждането на новата платформа, тя позволява следене в реално време на статуса на заявките и очаквания срок за изпълнение, както и събиране на обратна връзка след приключване на заявка или инцидент, което позволява постоянно подобряване на качеството на IT услугите. Сред предимствата на HIVE e и мобилната апликация, която всеки служител може да използва.

Подпомагат квалификацията и кариерното развитие

Интерактивно онлайн обучение на един клик разстояние – такава е тенденцията не само в модерните университети, но и в развиващите се иновационно компании.

Имахме нужда от интуитивна и бърза система, която да помогне и значително да улесни процеса по повишаване на компетенциите на нашите служители“, споделя Рада Йосифова, началник отдел „Човешки ресурси“ в Райфайзенбанк.

За целта в банката е внедрена новата он-лайн платформа за обучение с името cHaRlie. Тя дава възможност за записване и участие в обучения, полагане на тестове, обмяна на информация с колеги, участие в групи по интереси. Всичко това онлайн, разбира се. Изпращането, поискването и получаването на обратна връзка също става през системата, по подобие на комуникацията в социалните мрежи. Служителите имат възможност да кажат „Благодаря“ на своите колеги като изпращат благодарствени послания под формата на значки.

Друго предимство е, че системата има изкуствен интелект и автоматично предлага подходящи за съответния специалист обучения, на база интереси и вече преминати курсове. Обученията могат да бъдат оценявани от служителите и по този начин другите колеги могат да се ориентират в полезността им. В cHaRlie може да препоръчате обучение на свой колега, който би имал интерес“, допълва Рада Йосифова.

Повишават мотивацията и ефективността

За да се изкачи или остане на гребена вълната във все по-конкурентната среда, бизнесът трябва да увеличава оперативната си ефективност във всички направления. Мотивацията и настроението на работното място ще се подобри значително, ако на служителите бъдат осигурени интуитивни, user friendly и бързи вътрешни системи. Както казахме, това дали служителите са щастливи на едно работно място е комплекс от много фактори, сред които все по-голямо значение има техническо обезпечаване и опростен административен процес във взаимоотношенията с други колеги и в организирането на обучения.

Ето защо е важно да се инвестира в обновяване на вътрешните системи. Ние вече го правим успешно.

 

 

 

в За банката, Любопитно, Продукти