Блог на Райфайзенбанк

За много компании грижите за автопарка са прекалено ангажиращи и времеемки, а за други дори непосилни. Една от основните причини е нуждата от немалко средства за закупуването и обслужването на всеки един от автомобилите. Разходите по поддръжка на автопарка са от различно естество и много често варират. Обикновено са свързани със регистрацията на МПС в КАТ, съхранение, сервиз, закупуване и сезонна смяна на гуми, извършване на технически прегледи, подновяване на застраховки, винетки, плащане на данъци, осигуряване на заместващ автомобил и други. Да не забравяме, че поддръжката на автопарка изисква поне един представител на компанията да е ангажиран ежедневно с оптималното му управление.

Затова много компании постоянно залагат на все по-привлекателната възможност да предоставят грижите за служебните си автомобили на специализирани компании, предлагащи оперативен лизинг и услугата поддръжка на автопарк. Услугата е форма на ползване на нови леки и лекотоварни автомобили без опция за придобиване на собствеността им. Характерно за нея е, че клиентът ползва автомобила без да се ангажира с поддръжката му и повторната продажба на пазара, като всички необходими и прогнозируеми разходи могат да бъдат включени в месечната вноска.

Ако смятате, че оперативният лизинг с пълно обслужване е правилното решение за управлението на автопарка ви, може да се доверите на РайРент – услугата на Райфайзен Лизинг.

 

Какво включва оперативният лизинг с пълно обслужване на Райфайзен Лизинг?

1. Сервизен мениджмънт, свързан с обезпечаване на техническо обслужване на автомобила през срока на лизинг с фокус върху оптимизиране на разходите, безпроблемно ползване и координация на процесите. В обслужването са включени всички разходи по сервиз в резултат от нормалната употреба на МПС.

2. Управление покупката на нови гуми, тяхната сезонна смяна и съхранение.

3. Застрахователен мениджмънт - подновяване на застраховки „Каско“ и „Гражданска отговорност“, завеждане и ликвидация на щети с фокус върху минимизиране на разходите и намаляване на сервизния престой.

4. Осигуряване на заместващ автомобил и такъв до доставката на оригиналния автомобил.

5. Разполагате с услуги като пътна помощ, технически преглед (ГТП), закупуване и подновяване на винетки и плащане на данъци за лизинговия период.

6. Възползвате се от специална VIP услуга за територията на София - вземане на автомобила от офиса ви и извършване на дейности по ремонт, завеждане на щети, смяна на гуми.

Благодарение на всичко това може да оставите грижата за фирмения автопарк в нашите ръцете, за да се фокусирате върху развитието на бизнеса си.

 

Какви са предимствата на оперативния лизинг на Райфайзен Лизинг?

1. Разчитате само на един партньор, който отговаря за всички услуги, свързани с ползването на автомобилите.

2. Контрол и предсказуемост на разходите - месечната вноска е фиксирана и се променя само при нормативни и/или застрахователни изменения.

3. Носите минимални рискове, защото само ще използвате услугите.

4. Не носите риск за цената на автомобила при евентуалната му повторна продажба, защото ползвателите на оперативен лизинг не придобиват собственост над автомобила. 

5. По-ниско натоварване на администрацията, свързана с автопарка.

6. Ползвате на данъчен кредит по ЗДДС върху пълния размер на месечната наемна вноска.

 

в Любопитно, Продукти