Блог на Райфайзенбанк

Разказва Михаил Николов, завеждащ сектор „Lean и управление на процесите“ в Райфайзенбанк България

Михаил Николов има богат опит в управлението на бизнес процеси, както и в прилагането на методологии за подобряване на ефективността им. Работата на екипа му, който прилага т.нар. „lean manufacturing“ методология, е да я адаптира към сферата на услугите, за да се прилага в реална бизнес среда. Звеното разработва инструменти за „performance management“ и участва в реализирането на различни проекти и инициативи за повишаване ефективността в банката. Повече за роботизацията в банката ще разберете от интервюто му за блога ни.

Какви са основните предизвикателства пред банковата сфера в ерата на дигитализацията и иновациите?

Основното предизвикателство пред нас е промяната на профила на клиентите. Сега те вече имат много различни очаквания към нас - изискват все по-голяма бързина, удобство и свобода, като същевременно конкуренцията на пазара се увеличава. Ако до скоро конкурентите ни бяха други банкови институции, сега това не е така. Инвестирането в иновации и технологии ще осигури място на много финтек компании в сектора, като в близко бъдеще това ще накара банките да се борят дори за съществуващите си клиенти.

Смятате ли, че използването на роботизирани услуги от страна на банките ще се отрази на услугите, които предлагат?

Да, за клиента е важно съотношението между себестойността и цената на продукта. Себестойността се формира от вътрешно-оперативните процеси в банката, посредством които даден продукт се произвежда и доставя до клиента. Колкото по-неефективни са те, толкова себестойността им е по-висока, но не винаги клиентът е готов да я плати. Това, разбира се, рефлектира върху неговата удовлетвореност, а и върху крайната печалба за банката.  Основните предизвикателства в случая са скоростта и качеството на изпълнение на тези процеси. Именно тук роботизираните услуги намират приложение. Една машина може да работи много по-бързо от човек, като елиминира вероятността за грешки. Използването на подобни технологии от страна на банките е задължително, ако искаме себестойността на продуктите и услугите, с които търгуваме да е конкурентна.

Колко развита е програмата за роботизация в Райфайзенбанк?

Все още прохождаме в тази област и анализираме възможностите за роботизиране на дейности, като междувременно разработваме малки решения за бизнеса. Екипът, с който работим, е изцяло изграден от вътрешни специалисти. Това много улеснява обучението и създава добра база от знания за бизнес процесите, нужна за бързи и оптимални разработки. Още в началото на 2019г. очакваме, екипът да започне да доставя нови решения регулярно, каквото е и очакването на бизнеса.

Колко сложна е технологията, която използвате?

Технологията е доста проста. Роботът е специализиран софтуер, който се обучава да изпълнява стандартизирани операции във вътрешните ни системи и приложения. Роботът повтаря действията на служител в потребителския интерфейс на приложенията, с които  работи. Тъй като той се държи като краен потребител, не се налагат сложни интеграции от страна на ИТ. Разбира се има и бариери пред това софтуерът да е максимално ефективен, като например нивото на стандартизация на процесите.

В коя част от дейността на Райфайзенбанк има най-голяма нужда от роботизация?

Нужда от роботизация виждаме във всички бизнес и оперативни нива. Навсякъде има дейности, които не се нуждаят от голяма експертиза, но пък са тежки и времеемки. Към момента сме се фокусирали върху „Бек офис“ звената, където този тип дейности са най-много.

Какво е отношението на служителите на Райфайзенбанк към Роботикс?

Служителите приемат Роботикс както с любопитство, като всяко ново нещо. Наясно са, че това е бъдещето на банковия сектор, а и като цяло в сферата на услугите. Дигитализацията, роботизацията и изкуственият интелект все повече ще навлизат в ежедневната работа и служителите ще трябва да се адаптират към промените. Също така, това ще отвори много възможности за развитието им в нови направления, нови специалности и професии, от които банките ще имат нужда.

 

в За банката, Интервюта, Любопитно