Блог на Райфайзенбанк

Споделя Богдана Манова, директор на фондация „Дечица“ и един от хората зад проекта „Млад природоизследовател“, част от „Избери, за да помогнеш“

Всяко дете заслужава да расте в среда, която развива неговата социализация, личностно израстване и професионална ориентация. Повече от осем години фондация „Дечица“ работи с деца и младежи в неравностойно положение от Центрове за настаняване от семеен тип, които имат нужда от подкрепа, дом и възможност да опознаят света около тях.

Целта на проекта им „Млад природоизследовател“, част от „Избери, за да помогнеш“ 2018, е децата и младежите в неравностойно положение да получат равен шанс да бъдат пълноценна част от обществото и да се реализират както в личен, така и в професионален план. Чрез него фондация „Дечица“ цели да развие интереса на подрастващите към природата, като им даде възможност да научат повече за необятния свят на растенията и животните. Осъществяването на проекта ще им осигури достъп до избрани музеи и природни забележителности, а накрая всяко дете ще направи собствен проект, за да демонстрира какво е научило.

Защо е важно децата да посещават музеи и забележителности?

Децата жадуват да опознаят света. В музеите те могат да видят и да се докоснат до много животни, растения и минерали. Да научат нещо за техния произход и значение. В учебника те просто се срещат с един черно-бял текст, който не им говори нищо. Ние смятаме, че реалният досег до това, което изучават, е също толкова ценен и може да ги вдъхнови изключително много.

Как се сформира „Клуб Млад природоизследовател“ и каква е целта му?

Ръководителят на проекта, Павел Топалов, води клубове за малки природоизследователи вече 25 години в различни училища в цялата страна. Той проведе няколко занимания с филми и беседи, които събудиха интереса на децата и насърчиха желанието им сами да организират подобен клуб. Веднъж едно от децата хукна да лови гущери и насекоми и така се увлече, че след това не спря да пита: „Кога пак ще ходим на Панчарево или някъде из гората?“. Той вдъхнови още деца да проявят естествения си интерес към света около тях. 

На каква възраст са децата от клуба?

Децата са на възраст 8-15 години. 

Кои теми са им най-интересни?

Децата харесват най-много филмите за динозаври, посещенията в зоопарка, беседите за хищници и, разбира се, екскурзиите и разказите за животните в гората, високите планини и езерата. Вдъхновяват се от всяка тяхна среща с природата. 

Как досегът с природата помага на децата да се социализират и да обогатяват знанията си?

Когато са сред природата, децата виждат, че всичко е подредено и съществува в перфектна хармония. Наясно са, че насилието, безотговорността и алчността вредят на околната среда и нейната красота. По време на срещите си с природата изграждат съпричастност към гората и животните, а от там към всичко живо. Излетите в гората ги учат на ред, отговорност и общуване извън институцията. Те развиват уменията им за работа в екип и засилват приятелството помежду им. Пътуванията, от своя страна, ги карат да наблягат на добрите страни в поведението си.

 

в Интервюта, Корпоративна социална отговорност, Любопитно