Блог на Райфайзенбанк

Измамите посредством ПОС терминал и безконтактни карти вълнуват все повече потребители. В тази връзка споделяме повече информация по темата, свързана със сигурността ви.

Истината е, че безконтактните карти, както и аксесоарите за плащане са изключително сигурни поради няколко причини:

 

  • Всеки ПОС терминал се обслужва от банка, която сключва договор с търговец. Всяка транзакция с банкова карта е проследима - знае се коя е обслужващата банка и кой е търговецът, т.е. много е лесно да се стигне до лицето, което е получило ПОС терминала.

 

  • Картовите организации Visa и Mastercard имат много строги правила по отношение на обслужването на транзакции с банкови карти. Задължение на обслужващата банка е да подбира търговците и да може да докаже, че транзакцията е правомерна. Никоя банка няма интерес да работи с търговци, които злоупотребяват и обслужването на такъв ПОС терминал би било преустановено незабавно.

 

  • При безконтактни плащания се използва тъй наречената NFC технология, която изисква картата/аксесоарът да се доближи изключително близо до ПОС терминала и почти да се допре. В повечето случаи картата е поставена в портфейл, а портфейлът в чанта/джоб - по този начин разстоянието не е достатъчно, за да може ПОС терминалът да прочете картата. При аксесоарите е същото - или са поставени в чанта, или са на ръката ви. В този случай би било доста очевидно, ако някой да допре ПОС терминал до ръката ви.

И последно, но не и по значение - дори да се случи измамна транзакция с банкова карта всеки такъв случай се разследва и банката не би допуснала клиентът да бъде ощетен. 

в За банката, Продукти