Блог на Райфайзенбанк

Споделяме няколко насоки, които да ви помогнат при стартирането на собствен бизнес

Решението да започнете собствен бизнес обикновено не е лесно и е в резултат на много предварителна подготовка. Всеки предприема подобна стъпка по различни причини. Със сигурност обаче всеки осъзнава, че вземе ли го, той става отговорен за развитието на бизнеса си и удовлетвореността на клиентите, и трябва да е подготвен за много непредвидени ситуации. В статията споделяме няколко основни съвета, които да ви помогнат в това отговорно начинание.

1. Отделете достатъчно време за предварителна подготовка

Преди да стартирате собствен бизнес е добре да сте наясно с бизнес средата в избраната от вас сфера, да сте проучили конкурентите, да знаете какво предлагат те и кои са нишите, които бихте могли да запълните. Помислете дали и как можете да предоставите нещо иновативно, което да бъде възприето от потребителите. Преценете добре финансовото си състояние и средствата, които можете да отделите за стартиране на бизнеса, както и дали нямате нужда от допълнително финансиране. Предварителната подготовка е много важна, за да може да получите адекватна представа за настоящата обстановка. Разбира се, водещото е идеята и конкретната нужда на клиента, която можете да удовлетворите.

2. Създайте план за действие

За да създадете добър бизнес план, е нужно да си отговорите на няколко основни въпроса:

  • С какво се отличава продуктът, който създавате?
  • Каква ще е цената му?
  • Как ще се дистрибутира и от кого?
  • Каква ще е вашата роля?
  • От колко души ще се състои екипа ви и как ще са разпределени ролите в него?
  • Какъв е първоначалният ви капитал? 
  • На колко ще възлизат разходите ви?
  • Разполагате ли с финансови средства за стартиране на бизнеса или ще се наложи да изтеглите заем?
  • Как виждате бизнеса си след една година?
  • А как ще го развиете след 5?

3. Помислете за бранд идентичността на продукта

Проучете профила на клиента, който ще използва продукта ви – какви са отличителните му характеристики, нужди и желания, какво очаква от продукта ви, колко често би го използвал, какви са доходите му. Опитайте се да си представите вашите клиенти до най-малкия детайл, за да можете по-добре да разбере нуждите им. Важно е да се фокусирате и върху идентичността на самия продукт- какво ще е името и логото му, и как ще защитите правото си на собственост над тях.

4. Осигуряване на капитал

Наличието на стартов капитал е от ключово значение за реализиране на вашата бизнес идея. Много е трудно да започнете без достатъчно средства, които да подсигурят работата ви поне в началните месеци. Банките не финансират стартиращ бизнес, а подкрепа от други институции като бизнес ангели или фондове може да получите само ако имате уникална идея с много голяма очаквана възвръщаемост. Затова подсигуряването на стартов капитал трябва да бъде добре пресметнато. Имайте предвид, че дори и при добро планиране на разходите понякога възниква недостиг на средства – дали за разширяване на дейността, или за оборотни средства. В подобни ситуации Райфайзенбанк може да ви окаже подкрепа. Банката е дългогодишен партньор на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Националния гаранционен фонд (НГФ) и предлага кредити с гаранции по програмите ИнновФин, КОСМЕ и Инициатива за МСП, които са в помощ на предприятията. Благодарение на тях стартиращи фирми с бизнес история между 6 и 12 месеца могат да получат финансиране за развитие на своите идеи.

5. Избор на екип

Помислете за това как се ще случва работния процес и от какви специалисти имате нужда. Подборът на хора, с които да работите, е ключов за успеха ви и е добре да отделите достатъчно време, за да изградите екип и да разпределите ролите в него. 

в За банката, Интервюта, Любопитно, Продукти, Промоции
Етикети: