Блог на Райфайзенбанк

Светослав Пиралков, началник отдел "Микробизнес" в Райфайзенбанк, пред вестник „Посоки“.

- Г-н Пиралков, какво се случва на пазара на бизнес кредити през последните години?


- 2017-а бе една от най-динамичните финансови години след кризата, 2018 също дава заявка да бъде такава. През миналата година българската икономика реализира ръст от 3.6%, породен от инвестициите - предимно вътрешни и потреблението в страната. Прогнозите са подобни и за 2018 г. с очаквания за ръст от около 4% на годишна база. Голяма част от малките фирми реализираха сериозен ръст и развиха бизнеса си благодарение на ниските лихвени проценти по кредитите. В Райфайзенбанк усетихме икономическия подем в повишеното търсене на кредити от бизнес клиентите ни и през 2017-а успяхме да реализираме ръст в новия кредитен бизнес за малки предприятия от 21%. Тенденцията продължава и през 2018-а, като за първото полугодие увеличихме новите кредити с 10% спрямо миналата година. Очакваме повишеният интерес да се запази до края на годината поради благоприятната икономическа среда и ниските нива на лихвените проценти, които допълнително стимулират развитието на бизнеса.


- Кои сектори на икономиката се развиват най-динамично и търсят подкрепа за реализация на техните планове?


- Най-сериозно оживление и растеж наблюдаваме в търговията, производството, строителството и земеделието. Това са двигателите на растежа през последните две години, които помагат на всички пряко свързани с тях сектори също да реализират сериозни ръстове. През първото полугодие на 2018 г. Райфайзенбанк подпомогна с най-голям дял земеделските компании, следвани от търговията, производството, транспорта и строителството. Това са данни за страната, като в зависимост от региона се забелязва съществена разлика, поради концентрацията на определени сектори.


- Възползва ли се родният бизнес от европрограми и фондове?


- Европейската комисия все по-често разчита на търговските банки за пласиране на средствата по оперативните програми, тъй като ние сме институции с изграден капацитет и ноу-хау в управлението на риска и бизнес проектите. На практика, в момента е необходимо нашите клиенти да имат добра бизнес идея, която да споделят с нас, и ние ще намерим най-доброто решение за нейната реализация. А и като цяло се премина към политика от отпускане на грантове към споделяне на риск - на обикновен език - с европейски пари се улесни достъпът до финансиране за фирмите.
Райфайзенбанк е една от най-опитните банки в страната в управлението на такива инструменти. От 2004 г., когато подписахме първите програми, до момента сме реализирали 17 различни инструмента за споделен риск и продължаваме да участваме във всички активни линии. За последните две години по програмите Инициатива за МСП, КОСМЕ и Иновфин финансирахме над 830 отделни проекта на малки предприятия за над 39 млн. евро. Средствата са използвани от фирмите за изграждане и разширение на производствени мощности, за повишаване на оборотните средства, за внедряване на иновативни дейности и оборудване, позициониране на нови пазари и нови продукти и др.


- Как изглежда процесът на кандидатстване за кредит? Какво ще посъветвате фирмите?


- Поставихме си амбициозната цел да се превърнем от кредитна институция в желан партньор за правене на бизнес. Обособихме 23 специализирани центъра за малки предприятия, където нашите текущи и нови клиенти могат да получат професионална консултация за реализация на своите идеи и планове. Нашите специалисти активно участват в целия процес -от самото планиране до реализацията на проекта, така че партньорите ни да не изпитват трудности и недостиг на свободен капитал във всеки един момент. Необходимите документи и административната тежест за бизнеса са сведени до минимум. Нещо повече, от началото на 2018 г. имаме възможност да вадим служебно голяма част от документите, които доскоро костваха много време и ангажименти на бизнеса. Оптимизирахме вътрешните си процеси и към момента можем да дадем отговор на нашите клиенти в рамките на 3-5 работни дни по техните искания.


- Какво ще посъветвате фирмите, които имат нужда от подкрепа?


- Съветът, който бих дал на компаниите, които искат да се развиват, е да не чакат последния момент, за да потърсят нашата подкрепа. Добрият бизнес климат и икономически подем, както и наличието на много стимули и инструменти, с които като банка разполагаме, ни дават възможност да подкрепяме бизнес плановете на нашите партньори в кратък срок и при отлични за тях условия. Моментът е отличен за реализиране на плановете на бизнеса за развитие.


- Говори се за иновации във финансовата сфера, за нови технологии. Бихте ли ни казали как технологиите улесняват бизнеса по отношение на банкирането?


- Целта на новите технологии е да улеснят нашето ежедневие и банковият сектор не остава встрани от тенденцията за модернизация и внедряване на иновативни продукти и услуги. Райфайзенбанк работи в посока предоставяне на избор на клиентите дали да извършат обичайните си банкови операции в клон на банката, или по електронен път. Целта ни е да създадем удобство, да спестим време и средства на бизнеса, за да може той да се фокусира върху основната си дейност. Райфайзенбанк е една от водещите банки у нас в предлагането на дигитални решения - обновено онлайн банкиране, мобилно банкиране, онлайн съветници, онлайн искания за кредити и др.


- Финансирате ли стартиращи компании?


- Наскоро започнахме да предлагаме нов необезпечен кредитен продукт за новорегистрирани микропредприятия -"СтартиРай". Този кредит е насочен към дружества с бизнес история от 6 до 12 месеца, които досега не можеха да бъдат кредитирани. От друга страна, в рамките на акселераторската ни програма Elevator Lab си сътрудничим със стартиращи финтех компании, като им даваме ноу-хау и възможност за достъп до пазара на Райфайзен Банк Интернешънъл с над 16.6 млн. клиенти. Те пък ни помагат с иновативните си идеи и продукти.

в За банката, Интервюта, Продукти