Блог на Райфайзенбанк

В новия брой на бюлетина на Асоциация на банките в България (АББ) председателят на УС на Райфайзенбанк и член на УС на АББ Оливер Рьогл говори за дигитализацията в банковия сектор и начините за внедряване на иновации - чрез разработване на идеи от служителите на банката или в партньорство със стартиращи компании.

Навлизането на новите технологии успя да трансформира цели сектори на съвременната икономика, а влиянието им отдавна се усеща и във финансовата сфера. Как да се адаптираме успешно към променящата се среда? Да се конкурираме, или да си сътрудничим с новите играчи на пазара? Това са част от ключовите въпроси, които всеки съвременен мениджър от банковия сектор си задава по отношение на непрестанно променящата се под влиянието на иновациите бизнес среда. Намираме се в момент, в който наистина трябва да взимаме важни и навременни решения, дали да се възползваме от възможностите на новите технологии или да постъпим по-консервативно и да изчакаме. Последното крие риск от загуба на позиции в близко бъдеще, тъй като очакванията на нашите клиенти растат с още по-бързи темпове дори от технологичното развитие.

За да не рискуват своята конкурентоспособност, банките не трябва да остават встрани от процеса на дигитализация и за да отговорят на изискванията на клиентите, си сътрудничат с финтех компаниите. В този случай ползата е и за трите страни – и за клиентите, и за банките и за стартиращите компании. В една или друга степен почти всички банки в България и региона вече правят определени стъпки в тази посока. Днес една голяма част от банковите дейности и услуги вече са достъпни за потребителите онлайн. Процесът по внедряване на иновации в банковите операции, обаче, е много по-мащабен и отива далеч отвъд клиентското преживяване, обхващайки въвеждането на нови технологии за анализ на огромни бази данни в реално време, за надеждна защита на личните данни, за управление на процесите и т.н. Но как да изградим дигиталната банка на бъдещето?

Можем да търсим решения в рамките на институцията – сред служителите – там, където бизнес моделът на банката е най-добре познат. Това на практика означава да си създадем и отгледаме стартъпи вътре в банката, като насърчаваме креативността на служителите и стимулираме иновативното им мислене.

Като все по-успешно се доказва и партньорството със стартиращи компании, които, от една страна, са смели и гъвкави в проектите си и от друга, търсят естествено сътрудничество с утвърдени компании, за да реализират идеите си. В много от банките финтех компаниите се приемат като потенциални партньори, с които заедно можем да подобрим редица процеси и услуги. Наблюдава се голям интерес на българските стартиращи компании към програми за финансиране на такива проекти.

Този засилен интерес се дължи на факта, че местните стартъп компании вече не гледат на банките като на „студена“ институция, а напротив, те се мотивират от възможността да намерят надежден, стабилен и дългосрочен партньор за реализиране на проектите си. Банките имат ценен за стартиращите фирми опит и ноу-хау. Те са търсен партньор и заради изградената голяма клиентска мрежа и други предимства.

Голямо е разнообразието от иновативни идеи на стартъпите, като например, се наблюдават различни решения за подобряване на клиентското преживяване чрез различни уеб решения и мобилни приложения, внедряване на изкуствен интелект, оптимизация при анализа на данни, блокчейн, криптография, биометрична автентикация и т.н. Области, като анализ на данни и технологии, свързани с регулациите, са сферите, в които българските финтех стартъпи явно фокусират своето внимание и определено имат какво да предложат. 

Можем да отбележим големия потенциал в идеите и екипите на българските стартиращи компании и демонстрираното от тях желание за партньорство с банки. А от него има смисъл, защото, в крайна сметка, ще спечелят клиентите и обществото, като цяло.

в За банката, Любопитно, Мениджмънт
Етикети: