Блог на Райфайзенбанк

През втората половина на 19 век принципите на Фридрих Вилхелм Райфайзен намират привърженици сред политическия елит, производители и търговци, и населението в държави от цял свят. През 20 век обаче настъпват трудни времена за идеите на немския визионер, които не са съвместими с набиращите популярност тоталитарни движения. Въпреки това, в много държави от Централна и Източна Европа името Райфайзен е добре познато и днес. Кой има заслуга за това? Вижте в следващите редове…

След бума по разпространение на възгледите на Райфайзен по целия свят в края на 19 век, през 20-и настъпват трудни времена за принципите му. Радикалните движения, които пускат корени в европейските общества, не кореспондират с идеите на Райфайзен за демократичност при вземането на решения, самоуправление и самопомощ. Нещо повече, тоталитарните режими, които се установяват в редица европейски държави, национализират независимите кооперации и кредитни съюзи. Името Райфайзен е заличено за дълъг период от време.

То отново изгрява на картата през 1980 г., когато днешната Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) започва своята дейност в Австрия. Много скоро границите ще бъдат преминати – през 1986 г. РБИ приема поканата на унгарското правителство за създаването на съвместно банково дружество за модерни финансови услуги. С падането на Желязната завеса през 1989 г. пък пред държавите от двата разделени блока се появява предизвикателството да намерят отново общ език и поле за развитие на икономически връзки. В Източна Европа обаче липсва ноу-хау за изграждане на съвременен банков сектор. А точно това знание и опит са наистина необходими, за да се създаде възможност за развитие на нови компании, да се укрепят възстановените средни предприятия и да се предоставят съвременни финансови услуги на милиони частни клиенти. В същото време много австрийски фирми се нуждаят от партньорска подкрепа за развитие на своята дейност в новосъздадените свободни пазари в съседните им страни.

Райфайзен Банк Интернешънъл проявява необходимия предприемачески и пионерски дух и се възползва от уникалната историческа възможност. РБИ инвестира в мрежа от дъщерни банки, които разпространяват основните принципи на корпоративната култура на Райфайзен: надеждност, икономическа стабилност, сигурност, устойчивост.

Днес РБИ присъства с банки на 14 пазара в региона на Централна и Източна Европа. Общо около 50 000 служители в 2 400 клона се грижат за качественото обслужване на над 16,5 милиона клиенти. За всички тях банковият им партньор отново има познато име, което вдъхва доверие: Райфайзен.

в За банката, Любопитно

Препоръчваме още