Блог на Райфайзенбанк

В предишния материал от поредицата, посветена на 200-годишнината от рождението на Фридрих Райфайзен, ви разказахме за формирането на неговите идеи и промените, до които те довеждат в обществен, икономически и социален план. Възгледите на Райфайзен за развитието и приложението на кооперациите и кредитните съюзи намират широк отзвук не само в Германия, но и в Европа и целия свят. Ето как се случва това.

През втората половина на 19 век все още голяма част от населението в редица европейски държави се чувства несигурно, а недоволството от икономическото им състояние поражда революционни настроения. В същото време, в Германия идеите на Фридрих Райфайзен вече постигат резултат и е време те да преминат границите, за да бъдат от полза и на други общества.

Първи към възгледите на Райфайзен се обръщат в Австро-Унгария, където социалното напрежение и несигурността на производителите създават отлична почва за прилагането на кооперативните организации. След серия от разговори, визити и срещи на високо ниво, австро-унгарските държавници започват широко да прокламират и насърчават прилагането на местно ниво на възгледите на Райфайзен. През 1886 г. в Австрия е основан първата кредитна кооперация, а още от следващата година правителството официално препоръчва кооперативната система за приложение в цялата империя. Само няколко години по-късно, на австрийска територия вече се развиват около 600 спестовни банки и кредитни съюзи, базирани на принципите на Райфайзен.

Идеите му се превръщат в приложими за все повече държави, в които населението настоява за по-добри икономически и социални условия, а управляващите виждат осъществяването на промяната не чрез революция, а по пътя на еволюцията – точно това предлагат самоорганизациите по модела на Райфайзен. В кредитните съюзи и кооперативи на търговци и производители всеки член имал право на глас, който можел да се окаже определящ при вземането на решения. Тази демократичност привличала все повече хора и те се присъединявали към кооперациите, ставайки част от едно историческо движение, което получавало все по-широка подкрепа. Книгата на Райфайзен – практически наръчник за създаването на кооперация, била преведена на десетки езици и се радвала на особен интерес сред политически визионери от цял свят . Неговите идеи стигнали дори до Индия и Япония, където до ден днешен той е сред най-популярните световни личности.

Днес в кооперации са организирани над 800 милиона души по цял свят, което прави един от 10 души на планетата. Много хора не знаят, че всъщност членовете на кооперативите са повече от акционерите. Каква е разликата между тях? Основната цел на кооперацията е да разрешава конкретен проблем или задача, които не са по силите на един човек. Всеки член е едновременно съсобственик и клиент на кооперацията. Много хора виждат в този подход решение и на редица остри съвременни проблеми.

Бившият генерален секретар на ООН Бан Ки Мун казва: „Кооперативите напомнят, че е възможно да се преследва икономическа жизнеспособност, без това да вреди на социалната отговорност“. През 2016 г. идеята за кооперации е добавена към списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството.

Ето как визионерските възгледи на Райфайзен намират привърженици и носят позитивна промяна в редица общества по цял свят.

в За банката, Любопитно

Препоръчваме още