Блог на Райфайзенбанк

През 2018-а се навършват 200 години от рождението на германския социален реформатор Фридрих Вилхелм Райфайзен. Той се ражда и живее в трудни исторически времена, но със своите идеи и действия решава някои от най-острите социални проблеми. Можете да се запознаете с тях и тяхното отражения не само върху тогавашното, но и върху съвременното общество в поредицата материали, които подготвихме по повод 200-годишнината от раждането на този забележителен визионер.

В началото на 19 век редица общества в Европа преминават през тежки трансформации. Социалното неравенство, бедността и недоволството на хората водят до чести регионални бунтове и размирици. Европа се изправяла пред проблеми, които елитите или не можели, или отказвали да решат.

Несигурността и нищетата съпътстват населението, слаби реколти водят до масов глад, а фермерите не разполагат с финансови средства и ресурси за закупуване на запаси и семена. По това време банките са достъпни само в големите градове, а на земеделските стопани се гледа като на некредитоспособни. Фермерите са принудени да взимат заеми от лихвари при много тежки условия, в резултат на което задлъжняват тежко и често дори губят стопанствата си.

ВестервалдВ тези тежки обществено-икономически условия Фридрих Вилхем Райфайзен се заема с нелеката задача да намери решение на острите социални въпроси. Роден през 1818 г. в малко градче в региона на Вестервалд, възпитан в християнски ценности и напуснал армията заради сериозен проблем със зрението, той става кмет на едва 27-годишна възраст. Първите му инициативи имат по-скоро благотворителен характер и осигуряват краткосрочна подкрепа чрез доставки на хляб. Като прагматик обаче, Райфайзен търси устойчиво решение на финансовите проблеми на голяма част от населението. Той решава да стъпи на вече създадената структура на кооперациите, но да ги преобразува в по-ефективни и по-мащабни организации.

Сътрудничество, солидарност и самопомощ – това са стълбовете на кооперациите му, в които земеделските стопани вече могат да получат за първи път по-евтини и дългосрочни заеми. Райфайзен не „измисля“ кооперациите, но ги надгражда, благодарение на убеждението, че социалните проблеми могат да се решат от асоциациите без кървави бунтове и революции.

Така през 1862 г. е създаден първият кредитен съюз, който се разглежда като предшественик на съвременните кооперативни банки и кредитни съюзи.

Всеки, който се нуждае от заем, трябва да стане член на сдружението. В кооператива всеки познава останалите, а между членовете цари доверие. Девизът е „Един за всички и всички за един!“.

Така Фридрих Вилхелм Райфайзен създава нова форма на кооперациите. И до днес много от тях все още носят името му…

в За банката, Любопитно

Препоръчваме още