Блог на Райфайзенбанк

Стигнали сте до етапа в своя живот, в който покупката на собствено жилище е най-логичното решение, но пътят ви се струва дълъг и неясен. Възникват редица въпроси, на които нямате конкретен отговор.

Отговаряме на някои от основните въпроси, които бихте си задали като бъдещи новодомци.


1. Правилна преценка на финансите или  недостатъчни спестявания

Проучили сте възможностите за жилищен кредит и разполагате със спестявания, които да покрият капарото при евентуална покупка. За да не останете разочаровани обаче, преди да започнете сериозното търсене на вашия дом, трябва да имате предвид следните допълнителни разходи:

  • Собствено участие - банките не финансират 100% от цената, която сте договорили с продавача.  В повечето случаи, трябва да разполагате с около 15% собствено участие по сделката.
  • Разходи при нотариус - ще имате допълнителни разходи при изповядване на сделката, които са пряко свързани както с прехвърлянето на собствеността (нотариални такси, данъци), така и с ипотеката към банката.
  • Други разходи - винаги трябва да разполагате с резерв от средства при възникнали непредвидени разходи, ремонти.

2. Жилищен кредит в евро или в лева

Цените на имотите са в евро, а и много често чувате твърдението, че еврото е по-стабилно от лева. Затова сте склонни да изтеглите жилищен кредит в евро. Всъщност, съществува едно много просто финансово правило, което ви препоръчваме да следвате:

Винаги взимайте кредит във валутата, в която получавате доходите си.

От чисто практична гледна точка, ако изтеглите кредит в евро, трябва да имате предвид следните неща:

  • При нареждане на суми в друга банка в България по сметката на продавача, ще заплатите разходи за валутен превод и ще трябва да проследите дали няма да се получат курсови разлики.
  • Вноската ви по кредита ще се превалутира всеки месец от лева в евро.

3. Жилищен кредит за по-кратък или за по-дълъг срок

Прави впечатление, че колкото по-кратък е срокът, толкова по-малка е общата сума, която ще изплатите по кредита. С месечния си доход можете да си позволите и по-висока вноска и съвсем логично решавате да изтеглите жилищен кредит за по-кратък срок.

Но, помислете и за риска от непредвидени ситуации, които биха натоварили допълнително месечния ви бюджет. Винаги е добре да имате буфер, който да ви осигури спокойствието, че можете да покриете месечните си разходи. Затова, не изключвайте варианта за по-дълъг първоначален срок на кредита и съответно по-ниска месечна вноска.

Още повече, след първите 12 вноски имате право да погасявате предсрочно кредита си по всяко време, без да дължите такса.

4. Жилище „на зелено“ или завършен строеж

Този избор е повлиян както от множество клишета (като „новото строителство е по-некачествено“, „цените на старите имоти ще се сринат до няколко години“ и т.н.), така и от неоспорими факти, на които ще обърнем внимание.

Несъмнено, най-големият плюс при покупка на имот „на зелено“ е по-изгодната цена. Задължително обаче трябва да направите задълбочен анализ на строителя и схемата на заплащането.

Завършеният строеж може да е ново или старо строителство, като всеки от вариантите има своите предимства.

При новото строителство ще се радвате на неамортизирани общи части и съвременен дизайн, но пък често недовършената инфраструктура в района може да се окаже проблем. От своя страна, около старите блокове най-често има добре изградена пътна мрежа, в непосредствена близост са училища, болници и магазини. Преди да се нанесете във вече използвано жилище в повечето случаи ще се наложи да извършите основен или поне частичен ремонт. И при новото, и при старото строителство трябва да предвидите средства за ремонт и обзавеждане, тъй като и новото строителство рядко се продава с настилки, плочки и т.н. Разбира се, има вариант да си купите напълно готово жилище, но това е по-скъпо.

Преди да вземете финално решение, преценете кои от предимствата на всеки от вариантите имат най-голямо значение за вас и с кои минуси можете да се примирите.

в Любопитно, Продукти

Препоръчваме още