Блог на Райфайзенбанк

На 24 и 25 март Райфайзенбанк бе домакин на практическа двудневна образователна програма на фондация „Атанас Буров“. Пред студенти от най-големите Икономически университети в страната бяха представени съвременните тенденции във финансовото моделиране и използването на моделите за управление на кредитния риск в банковата индустрия.

Срещата на студентите и практикуващите от бизнеса се проведе в централата на Райфайзенбанк в София.

Лектори на програмата бяха мениджъри на Райфайзенбанк – Стефан Иванов (Директор на дирекция Контрол на риска), Димитър Матакиев (Началник отдел Методология на риска) и Радостин Денев (Началник отдел Интегрирано управление на риска).

Екипът от преподаватели представи интересни практики от тяхната дейност, даде ценни насоки на студентите и проведе редица практически занятия в реална банкова среда.

Райфайзенбанк редовно подкрепя образователните инициативи на фондация „Атанас Буров“, насочени към студенти от икономически университети. Целта на фондацията е да открива, поощрява и подготвя талантливите младежи, с интереси в областта на банкирането и икономиката.

Банката, като част от Групата Райфайзен, прилага най-съвременните и усъвършенствани модели за управление на риска, като предлага възможност на всеки започнал стаж или работа в Райфайзен да се учи от водещи специалисти не само на местно, но и на европейско ниво, както и да се запознае с най-добрите практики в банковото дело.

Повече информация за стажантските програми на Райфайзенбанк ще намерите на rbb.bg

Повече информация за инициативите на фондация „Атанас Буров" ще намерите на atanasburov.org

в За банката, Любопитно

Препоръчваме още