Блог на Райфайзенбанк

Управлението на личните финанси и балансирането между приходи и разходи невинаги е лесно. Но не можем да пренебрегнем факта, че спестяването е важно, защото то ни носи известна сигурност и ни помага да реализираме нашите цели.

Спокойствие, повече възможности и избор, които ни осигуряват спестяванията са само част от причините, заради които си струва да направим промени в бюджета си и първите малки стъпки в посока спестовност.

Експертите съветват да приемем спестяването за регулярен месечен разход, като започнем с малка сума и постепенно я увеличим с времето. Препоръчват ни още, при получаване на месечния си доход да отделим частта, предвидена да бъде спестена. Заделянето на средствата настрана може да бъде автоматизиран процес с помощта на определени продукти със спестовен характер.

Как парите работят за нас?

Когато спестената сума нараства във времето не само от вноските, но и от доходността на инвестицията, парите работят за нас.

Поради ниските лихви на депозитите, през последните месеци се наблюдава засилен интересът към алтернативните форми за спестявания. Инвестициите във взаимните фондове са една такава възможност.

Погрешно е възприятието, че този тип продукти са сложни и подходящи за хора с висока финансова култура и големи  възможности. Напротив, те стават все по-достъпни и привлекателни,тъй като

съчетават сравнително малка по размер начална инвестиция,

с конкурентни условия и параметри – можете да изберете да заделяте дори по 30 лв. месечно!


Как да спестяваме с Индивидуален спестовен план?

Райфайзен Асет Мениджмънт ни предлага точно такъв план, който да ни помогне да спестяваме и да изпълняваме нашите желания след време – ремонт, покупка на автомобил, жилище, образование на децата.

Индивидуалният Инвестиционен План представлява индивидуална схема за инвестиране във взаимни фондове. Спестовната схема е съобразена с предпочитанията на всеки отделен клиент и дава възможност за периодична покупка на дялове от фондовете.

Спестената с Индивидуален инвестиционен план сума нараства във времето с вноската, а този ръст би могъл да е по-голям благодарение и на доходността от инвестицията, която не се облага с данък.
Чрез този продукт ние сами избираме плана, съответно  взаимния фонд, сумата, която ще се заделя месечно и датата, на която да бъде правена месечната вноска. Всичко това се определя изцяло от нашите желания и потребности. Удобството на този спестовен план е, че е

изключително гъвкав и можем да променяме условията по всяко време.

А най-хубавото на инвестициите във взаимни фондове е, че не е необходимо да познаваме пазарите и да правим задълбочени анализи – това е работа на експертите.   

Какво е добре да знаем за инвестицията във взаимни фондове?

И все пак е добре да познаваме някои основни термини, за да знаем на какво да обърнем внимание, когато взимаме решение за инвестиция на семейните ни спестявания във взаимен фонд.

Експертите отговарят на основни въпроси по темата, които неминуемо ще си зададем в дадем момент.

  1. Какво е взаимен фонд?

Колективната инвестиционна схема (или КИС) е алтернатива за спестяване, чрез която средствата на голям брой инвеститори се събират в един фонд. Алтернативното наименование на КИС е взаимни или договорни фондове. Взаимните фондове  се управляват от професионалисти. Предоставяме определена сума, срещу която придобиваме дялове на фонда, а набраните средства се инвестират в различни финансови инструменти (акции, облигации, депозити и др.) Взаимният фонд се организира и управлява от лицензирано Управляващо дружество, което е под контрола на държавен регулатор Комисия за финансов надзор (КФН).   

2. До момента не съм инвестирал във взаимни фондове. Как мога да започна да инвестирам?

Не е необходимо да имаме финансови познания или възможности, за да инвестираме във взаимни фондове. Минималната сума за инвестиция е 30 лв. или 30 евро, в зависимост от валутата на фонда, ако изберем Индивидуален инвестиционен план.

3. За какъв период от време трябва да вложа средствата си?  

По отношение на минимален срок на инвестиране, взаимните фондове нямат ограничение за своите инвеститори. Всеки фонд има препоръчителен инвестиционен хоризонт, който зависи от рисковия профил на фонда. Препоръчва се инвестицията да остане за период от поне 1-2 години.    

4. Как и кога си получавам доходността от направеното вложение?
Доходността се получава в момента, когато се направи обратно изкупуване на дяловете от фондовете или на част от тях.   

5. Какви са таксите и комисионните за управление на такава инвестиция?
Фондовете на Райфайзен Асет Мениджмънт  нямат такса за записване (купуване на дял от фонд). Ако инвестицията е за повече от 1 година, няма такси и за обратно изкупуване. Таксите за управление се начисляват ежедневно и са включени в крайната цена.   

6. Гарантирана ли е инвестицията?
Инвестицията във взаимни фондове не е гарантирана от България или друга държавна агенция, а изборът на фонд зависи от риска, който клиентът е готов да поеме.      

в Любопитно, Продукти

Препоръчваме още