Блог на Райфайзенбанк

Няколко идеи как да организираш и управляваш по-ефективно срещите с клиенти, партньори и колеги.

1. Обмисли нуждата от среща и дали това е най-удачният начин за комуникация в конкретния случай.

2. Изпращай покани само на хората, които трябва активно да участват. Всички останали могат да бъдат информирани за постигнатите резултати след срещата. Ходенето на бизнес срещи не е сред най-приятното занимание за повечето ти колеги и вероятността някой да ти се разсърди е малка.

3. Направи план-график с конкретните теми и времетраене за всяка тема. Изпрати плана заедно с поканата за среща. Участниците ще имат ясна представа за програмата и ще могат да се подготвят предварително. Това ще съкрати и времето за провеждане на срещата.

4. Започни и завърши срещата навреме. Уважавай своето време и времето на останалите участници.

5. Не се нагърбвай с всички теми едновременно. Фокусирай се върху всяка тема по отделно – отдай й пълното си внимание и след това продължи със следващата.

6. Спазвай план-графика като активно управляваш срещата по отношение на време и резултати.

7. Създай продуктивна среда за успешен анализ на проблема. Достигнете до консенсус  чрез спазване на Кайзен* правилата за провеждане на срещи.

8. Обобщи резултатите от срещата и задай ясни задачи за изпълнение. Определи и съответните отговорници за изпълнението на всяка от тях.

9. Изпрати задачите и резултатите от срещата до 24 часа след края й.

10. Не забравяй да осигуриш комфортна атмосфера в залата за срещи. Пусни чист въздух, регулирай температурата, доколкото това е възможно. Нека всички присъстващи останат свежи както по време, така и след самата среща.

 


* Кайзен е японска дума, която преведена буквално означава промяна за по-добро. Това е техника за непрекъснато подобрение и усъвършенстване.

А ето и някои основни Кайзен правила, които ще направят срещите ти още по-ползотворни:

в Любопитно
Етикети:

Препоръчваме още