Блог на Райфайзенбанк

Източник:https://www.24chasa.bg/mnenia/article/5962937


Оливър РьоглБългария няма причини да бърза за еврозоната, валутният борд вече доказа, че може да бъде стабилен буфер, казва главният изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Генерираме нов, качествен бизнес, за да засилим позициите си на една от водещите банки на българския пазар.

Надявам се нивата на лихвите и в Европа, след тези в САЩ , да се повишат. Тогава и лихвите по депозитите могат да се вдигнат.

При ниските лихви по кредитите сега е моментът за реализиране на инвестиционни проекти

Сигурността на клиентите ни е един от основните ни приоритети

1. The Banker (издание на “Файненшъл Таймс”) ви отличи като “Банка на годината в Централна и Източна Европа за 2016 г.” г- н Рьогл. Един от аргументите за наградата  - добра стратегическа ориентация.

- Райфайзен Банк Интернешънъл взе наградата за Централна и Източна Европа, а Райфайзен тук - за Банка на годината в България. За нас това е голямо признание от сериозна институция. Признание за свършената работа и доказателство, че стратегията и бизнес моделът ни са правилни въпреки предизвикателната среда не само за нас, а и за цялата банкова система и в България, и в Европа. Направихме съществени промени в последните 3 години и резултатите не закъсняват. Преодоляваме предизвикателствата чрез генериране на нов, качествен бизнес, като целта е да засилим позициите си на една от водещите банки на българския пазар. Резултатите от деветмесечието показват ръст във всички сегменти - 36% в обема на новите кредити в корпоративния, 21% при потребителското и жилищното кредитиране.

2. Райфайзенбанк работи в много държави. Различни ли са пазарите в тях? Какви са характеристиките на българския?

- Разбира се, банковият пазар е доста различен. Зависи от специфичните държавни регулации, правна система и практики, икономическо развитие и инвестиционни възможности, големина на населението и икономиката, и дори от народопсихология и манталитет на хората. В същото време всички дъщерни банки на РБИ сме подложени на проверки и регулации директно от ЕЦБ. Безспорно, по отношение на мениджърските практики, ценностите и мисията са еднакви за всички банки. За нас от голямо значение е обменът на know-how. И разбира се, стойността на бранда “Райфайзен”. Впечатленията ми за българския банков пазар са,

че той е силно конкурентен,

от което най-много печели клиентът. Банковата система е добре капитализирана с висока ликвидност, с малки изключения, макроикономическата среда е добра, но има известен консерватизъм и несигурност. Има какво да се очаква по отношение на реформирането на съдебната система, което до известна степен е причина и за спомената несигурност, вкл. и на чуждите инвеститори. Въпреки КТБ доверието в банките е сравнително високо. БНБ като регулатор в лицето на гуверньора Димитър Радев успя да върне доверието, което е много важно.

3. Губи или печели България от бавните си “крачки” към еврозоната?

- Не мисля, че трябва да се изпреварват събитията, т.е. добре е страната да се присъедини, когато има достатъчно стабилна и конкурентна икономика. В България работи валутен борд, който осигурява стабилност на валутния курс години наред. Доказал е надеждността си нееднократно, като успешно е бил стабилен буфер в икономически кризи, вкл. и преди 2 години. След като икономиката в последните години, и особено през тази, е във фаза на растеж и икономическите играчи и в момента се възползват от стабилна и предвидима валута, няма причина да се бърза с присъединяване към единната валута. Не трябва да се правят драстични промени в икономическата политика, защото е важно да се запази този растеж. Евентуално влизане в еврозоната би се отразило като своего рода “стрес тест” за цялата икономика. По мои наблюдения в ЕЦБ също има настроения да не се ускорява процесът по присъединяване. Обвързването на националната валута към еврото дава достатъчна сигурност на международните сделки и на тях не им се налага да хеджират валутните си операции. Подобна е позицията на анализаторското звено в централата ни във Виена, още повече в условията на политическа нестабилност в ЕС, референдума в Италия, Брекзит и риска от ефекта на доминото, който съществува. България трябва да поработи за присъединяването си и да изгради ясен и последователен план.

4. Докога лихвите по депозитите ще се сриват? Вашата прогноза?

- Времената се промениха и банковите депозити, които са най-познатият начин за спестяване, вече не носят доходност. Ниските лихви по депозити, в съчетание с икономическия растеж, ръста на капиталовите пазари и повишеното потребителско доверие върнаха интереса към алтернативните източници на доходност. Хората все повече се интересуват как да разпределят

по-добре спестяванията си,

така че да печелят, което е признак и за финансова култура и отговорно отношение към парите. Повишен интерес има към инвестиции във взаимни фондове, предлагани от управляващото ни дружество “Райфайзен Асет Мениджмънт”. Засилен е интересът и към застраховка “Живот” със спестовен характер. Ниските лихви по депозитите са съпътствани и с намаляващи лихви по кредитите, от което клиентите могат да се възползват и да реализират свои инвестиционни планове. Все пак се надявам, че нивата на лихвите в Европа ще последват примера на САЩ и ще се повишат, което ще ни върне към по-нормална среда на лихви, като така и лихвите по депозитите ще могат да се повишат, което ще удовлетвори много клиенти.

5. Кредитирането за България ще остане ли по-скъпо, заради по-високият риск?

- Въпреки че регулаторните ограничения се затягат, банките вече облекчиха рисковите си изисквания. По данни на БНБ общият дял на необслужваните кредити се понижава до 13,7% към септември - все още високо ниво. В последните 3 години част от стратегията ни бе да изчистим портфейла си и в момента нивото на необслужвани кредити за нас е около 7%. Доказателство, че сме се справили добре бе и изключително положителният резултат от прегледа на активите и стрес тестовете. Това ни дава сигурност и възможност да финансираме

качествени бизнес проекти.

При исторически ниските нива по кредитите, препоръката ни е, че сега е много добър момент за вземане на по-дългосрочен инвестиционен кредит с фиксирана лихва. Изключително положително влияние оказва и финансирането от ЕС - както по линия на европейските програми, така и по линия на финансирането, което международни финансови институции отпускат. Райфайзенбанк има подписани споразумения с европейски финансови институции с които се споделя този риск. През ноември подписахме договор по т.нар. “МСП инициатива” за България за 70 млн.евро и договор с ЕИФ по програмата COSME за 100 млн. евро. По същата програма “Райфайзен Лизинг” подписа договор за 50 млн. евро, както и нисколихвено споразумение с ЕБВР за 50 млн. евро. Преди това подписахме и InnovFin. Така значително улесняваме достъпа на малки и средни фирми до финансиране.

6. Очаквате ли консолидация на банки след приключването на стрес тестовете и оценката на активите?

- Тя е нещо естествено, очаквах това да се случи дори много по-рано, защото броят на банките за пазара е голям. Докато преди имаше нишови услуги и клиенти, които да бъдат обслужвани от малки банки, сега, при растящите регулаторни ограничения, намаляващи лихвени маржове, източниците на приходи намаляват, т.е. вече не може да се разчита на бърза печалба, ако няма дългосрочна стратегия и активна работа с клиентите. Стрес тестовете и прегледът на качеството на активите показаха сериозни нива на капитализация и ликвидност в повечето банки и консолидацията на големите играчи с по-малки е една от алтернативите за бърз растеж, който обаче крие и своите рискове.

7. Какво да очакват клиентите ви догодина?

- Преди всичко се надявам на политическа стабилност, която да е добър фундамент икономическото развитие на страната да продължи. Що се отнася до нашето развитие, ще продължим да надграждаме отношенията ни със съществуващите клиенти и да привличаме нови, и да повишаваме нивото на удовлетвореността им от обслужването. През тази година проведохме редица бизнес закуски в различни градове с клиенти от корпоративния и МСП сегмент, където директно комуникираме с тях и разбираме техните нужди.

8. Как ще съчетавате дигиталното с класическото банкиране?

- Живеем в динамично време, когато технологиите навлизат толкова мащабно и неусетно в живота ни, че стигаме до степен на зависимост дори. Младите, т.нар. “милениум” поколение търсят нов начин на обслужване и общуване с банката си. Те очакват персонализирано обслужване, съвременни технологии и релевантна информация, публикувана в социалните медии. В отговор на това иновативните технологии и разширяването на набора от услуги, достъпни през електронните ни канали, са приоритет в плановете ни за развитие. Добре знаем какво очакват клиентите, но като банкова институция

не можем да пренебрегнем сигурността

на клиентите си, което забавя и оскъпява значително тези проекти. Сигурността е един от основните ни приоритети във всички наши действия, а колкото повече финансови институции активно навлизат в дигиталния свят, опасността от злоупотреби се увеличава.

Галерия

в За банката, Любопитно

Препоръчваме още