Блог на Райфайзенбанк

http://profit.bg/news/Otrazyavat-li-se-niskite-lihvi-na-zastrahovatelniya-pazar/nid-154044.html

Вижте пълния текст на интервюто с Гергина Шуманова, управител на Райфайзен Застрахователен брокер.


Райфайзен Зазстрахователен Брокер е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Дружеството е създадено през 2006 г. и предлага застрахователно посредничество, като има сключени договори с повечето застрахователни компании на българския пазар.

Гергина Шуманова е управител на Райфайзен Застрахователен Брокер от 2007 г., а работи в групата Райфайзен в България от 2004 г.

Има магистратура по Икономика и организация на труда от УНСС, специализация по Застрахователен мениджмънт; в момента завършва програмата EMBA - General Management, University of Sheffield. Вижте какво казва тя в интервю за Profit.bg:

 1. Как отчитате първите вече почти 8 месеца на 2016 г.? Наскоро КФН публикува данните за застрахователните брокери, показващи значителен ръст. Можем ли да очакваме той да продължи и дори да се ускори до края на годината?

Налице е положителна тенденция на ръст на сключените застраховки чрез посредници – според излезлите наскоро данни на КФН за шестмесечието, премийният приход, реализиран от застрахователните брокери, е 535.5 млн. лв., или с около 10% повече, в сравнение със същия период на миналата година. Нашите очаквания са тази тенденция да продължи.

Наблюдаваме го и в нашия портфейл - реализираният премиен приход на Райфайзен Застрахователен Брокер е 11.9 млн. лв., което съответства на 2.4% пазарен дял, а ръстът ни спрямо същия период на миналата година е с близо 25%.

2. На какви застраховки най-често се спират клиентите ви?

Общо за пазара, според КФН, 90% от насочения премиен приход от брокери за полугодието е към общото застраховане и 10% към животозастраховането. От своя страна, най-голям дял в общото застраховане заема гражданската отговорност - цели 46% - т.е. клиентите най-често сключват задължителните застраховки и се фокусират върху защитата на автомобила си.

Потвърждение за това са и сключените застраховки Автокаско, чиито дял е 35%. За сравнение, застраховките Имущество заемат едва 12%.

За разлика от тази тенденция на пазара, в нашия портфейл застраховка „Живот и рента“ е с около 44%, следвана от застраховка Каско с 34%, имущество с 15%, а най-малък дял заема гражданската отговорност - 6%.

Това се дължи на факта, че клиентите все повече желаят да осигурят спокойствие на семействата и близките си при теглене на кредит и осъзнават необходимостта от застраховка Живот, която да ги защитава при евентуална злополука или заболяване.

Този тип застраховки са доброволни, но обикновено клиентите избират да сключат такава застраховка, тъй като може да има отстъпка в лихвения процент на кредита.

3. Защо, според вас, те прибягват до услугите на застрахователен брокер?

Ако решим сами да проучваме застрахователния пазар, може да се окаже, че сме изразходвали твърде много време и усилия, без да намерим подходящите за нас застраховки и застрахователни покрития. И точно тук е нашата роля като застрахователен брокер, който може да предостави на клиента най-добрия избор между многото застрахователи и застраховки.

Услугите ни са напълно безплатни за клиента, като той може да получи по-добра цена, както и професионален съвет, проучване на застрахователния пазар, отговарящо на потребностите му.

Брокерът се грижи и за поддържане на валидността на застраховката - той напомня при изтичане на застрахователната полица или за заплащането на поредна вноска – не са малко случаите, когато не можем да получим обезщетение по застраховката си за колата например, тъй като сме пропуснали да си платим вноската. Застрахователният брокер е до клиента и при настъпване на застрахователно събитие.

Брокерите също така имат необходимата компетенция да се запознаят по-задълбочено със съдържанието на полицата, да проверят покритите рискове и в максимална степен да защитят интереса на клиента. Застрахователният брокер се грижи и за коректността на документите, което осигурява изцяло валидността на застраховката и елиминира проблеми в бъдеще.


4. Oт какво се движи пазарът?

Повишената финансова култура, стремежът към повече сигурност и редица други фактори в комбинация оказват положително влияние върху развитието на застрахователния пазар.

Клиентите започнаха да се интересуват повече и да ползват различни финансови и застрахователни продукти и услуги. Налице е повишаващ се интерес към животозастрахователните продукти. Част от тези продукти се явяват и алтернатива на депозитите, при които тенденцията е за намаляване на доходността.

От друга страна, все повече ставаме свидетели на различни природни бедствия - наводнения, земетресения. Хората осъзнаха, че тези неща могат да се случат на всеки.

Ето и един пример - по изчисления на застрахователи, само градушката в София през лятото на 2014 г. е довела до общи щети от порядъка на близо 200 млн. лв., а много хора, които си бяха спестили застраховката, останаха с повредени автомобили и имущество за стотици хиляди.

5. Отразяват ли се ниските лихви на застрахователния пазар?

Ниските лихви по депозитите мотивират клиентите да търсят алтернативни продукти. Такива са животозастрахователните спестовни продукти, допълнителното пенсионно осигуряване, колективните инвестиционни схеми.

Животозастрахователните спестовни продукти, освен че могат да бъдат алтернатива на депозита, осигуряват и защита през периода на застраховката. Поради тази причина наблюденията ни са, че все повече клиенти се насочват към такива продукти.

6. Какъв процент от застраховките в страната се сключват онлайн? Можем ли да очакваме ръст в идните месеци и години?

Дигитализацията е естествената посока на развитие на услугите, тъй като времето е ценно за всеки от нас. Все още в България обаче броят на сключените застраховки онлайн е незначителен.

Поради сложността и спецификата на някои застрахователи продукти, и занапред ще съществува нуждата от съвет и професионална експертиза. Затова смятаме, че ролята на застрахователния брокер ще бъде ключова, дори при силно развит онлайн застрахователен пазар.

7. През тази година чествате своята десета годишнина. Върху какво ще се концентрирате през идните години?

Непрекъснато повишаваме качеството на услугите, което, освен по-доброто обслужване, означава и прозрачност на услугата, както и гъвкави продукти, които отговарят на индивидуалните потребности на клиентите. Целта ни е да бъдем близо до тях, във всеки един момент, когато се нуждаят от нашата помощ и експертиза.

За да могат да получат повече услуги на едно място, открихме „Застрахователни зони“ в някои офиси на Райфайзенбанк, където може да се сключат всякакви видове застраховки. Това е предимството ни като част от голяма финансова група – да отговорим на голяма част от финансовите потребности на клиентите на едно място и със същото високо качество на услугата.

Също така, при възникване на застрахователно събитие за някои видове застраховки, ще предложим гореща линия 24/7 с професионални съвети за клиентите какви конкретни действия да предприемат при инцидент на пътя например.

Фокусираме се и върху потребностите на идващото младо поколение – как да отговорим на неговите изисквания за удобно и бързо обслужване, дистанционен достъп и полезна информация в интернет. За да сме по-близо до тези клиенти ние имаме присъствие в някои социални мрежи с полезна и интересна информация.

в Любопитно

Препоръчваме още