Блог на Райфайзенбанк

Остават само 3 дни до края на срока, в който фондации, организации, сдружения, болници и общини могат да включат свой благотворителен проект в дарителската инициатива "Избери, за да помогнеш". Тази година, за 6-ти пореден път, ще стартира дарителската инициатива като отново ще се подкрепят проекти в 4 основни сфери: здравеопазване, социална сфера, екология, култура и образование. За да може проект на организация да бъде включен за разглеждане и включване в кампанията, е необходимо до края на месец юли да се изпрати попълнена формата за кандидатстване, която е публикувана на сайта на кампанията: http://www.izberi.rbb.bg/about-izbor

В началото на месец октомври предстои да представим на обществеността проектите, които ще преминат първоначалния избор и ще бъдат включени за подкрепа в кампанията през 2014 г.
Предстои да разкажем новите истории и да представим надеждите за по-добър живот на болни и изоставени деца, на възрастни и самотни хора; да преоткрием красотата на България чрез малко познати до момента природни места и да бъдем горди с българската култура и образование; предстои и ние - служителите на Групата Райфайзен в България да дадем своя принос за подкрепа на проектите, които считаме за значими за нас, за нашето семейство, за нашия град, община или общество. Предстои всички вие да се запознаете с проблемите, за които ще ви информираме и да изберете кой проект в предстоящата кампания да се превърне във ваша лична кауза.

За изминалите 5 години, 138 каузи бяха част от "Избери, за да помогнеш". Дарихме сумата от 1 754 433 лв., която освен даренията на служителите, включва и даренията на широката общественост. И през 2014-та медийните ни партньори ще продължат да популяризират проектите, а ние ще продължим да бъдем социално отговорни, не само защото трябва, а защото преди всичко вярваме, че всяка кауза има смисъл и че заедно можем да правим дните на стотици хора в неравностойно положение по-светли и по-добри.

в Корпоративна социална отговорност, Любопитно

Препоръчваме още