Блог на Райфайзенбанк

През септември Райфайзен предприе намаление на лихвите по всички нови кредити за домакинствата и бизнеса, както и лихвените нива за лизинг на нови автомобили.

“Тенденцията към намаляване на лихвите по депозитите, солидната капиталова база и ликвидност на Райфайзенбанк, както и понижения риск на България, са основание изпрeварващо да намалим лихвите по новите кредити” – така Момчил Андреев, председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк обясни започналото намаление на лихвените проценти.

Банката намали лихвите по жилищните кредити в лева със срок на изплащане до 15 години с 1.50 процентни пункта и те вече възлизат на 9.45% на годишна база. При срок на изплащане над 15 години лихвата е 10.45% годишно. При жилищните кредити в евро намалението е с 0.80 процентни пункта, като лихвеният процент възлиза на 8.25% годишно за кредити до 15 години и 9.25% на годишна база за кредити със срок на изплащане над 15 години.

При най-търсените потребителски кредити в лева намалението е с 1 процентен пункт и лихвата възлиза на 12.95% годишно при обезпечение с поръчителство и превод на заплатата по сметка в Райфайзенбанк. Лихвеният процент за потребителски кредит в евро с поръчител и превод на работната заплата е 11.95% на годишна база, което е по-ниско с 0.5 процентни пункта.

Райфайзенбанк предлага промоционални условия по кредитите за енергийна ефективност – лихвите възлизат на 11.95% годишно за кредити в лева при обезпечение поръчителство и превод на заплатата и 9. 95% за кредити в евро.

Малкият и среден бизнес също може да се възползва от по-ниските лихви - лихвените нива по обезпечените кредити за малки и средни предприятия в лева са от 10.8% на годишна база. При кредитите в евро лихвените нива започват от 9.2% на годишна база. Лихвите за корпоративни клиенти се договарят индивидуално.

Райфайзен намали лихвата и таксата за финансиране за лизинг на нови леки автомобили. Лихвеният процент възлиза на 7.95% на годишна база, а таксата за финансиране е 0.75% от стойността на лизинга, като тези промоционални условия важат до края на октомври 2009 г.

в Продукти
Етикети: кредити

Препоръчваме още