Блог на Райфайзенбанк

През септември Райфайзен предприе намаление на лихвите по всички нови кредити за домакинствата и бизнеса, както и лихвените нива за лизинг на нови автомобили.

“Тенденцията към намаляване на лихвите по депозитите, солидната капиталова база и ликвидност на Райфайзенбанк, както и понижения риск на България, са основание изпрeварващо да намалим лихвите по новите кредити” – така Момчил Андреев, председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк обясни започналото намаление на лихвените проценти.

Банката намали лихвите по жилищните кредити в лева със срок на изплащане до 15 години с 1.50 процентни пункта и те вече възлизат на 9.45% на годишна база. При срок на изплащане над 15 години лихвата е 10.45% годишно. При жилищните кредити в евро намалението е с 0.80 процентни пункта, като лихвеният процент възлиза на 8.25% годишно за кредити до 15 години и 9.25% на годишна база за кредити със срок на изплащане над 15 години.

При най-търсените потребителски кредити в лева намалението е с 1 процентен пункт и лихвата възлиза на 12.95% годишно при обезпечение с поръчителство и превод на заплатата по сметка в Райфайзенбанк. Лихвеният процент за потребителски кредит в евро с поръчител и превод на работната заплата е 11.95% на годишна база, което е по-ниско с 0.5 процентни пункта.

Райфайзенбанк предлага промоционални условия по кредитите за енергийна ефективност – лихвите възлизат на 11.95% годишно за кредити в лева при обезпечение поръчителство и превод на заплатата и 9. 95% за кредити в евро.

Малкият и среден бизнес също може да се възползва от по-ниските лихви - лихвените нива по обезпечените кредити за малки и средни предприятия в лева са от 10.8% на годишна база. При кредитите в евро лихвените нива започват от 9.2% на годишна база. Лихвите за корпоративни клиенти се договарят индивидуално.

Райфайзен намали лихвата и таксата за финансиране за лизинг на нови леки автомобили. Лихвеният процент възлиза на 7.95% на годишна база, а таксата за финансиране е 0.75% от стойността на лизинга, като тези промоционални условия важат до края на октомври 2009 г.

в Продукти
Етикети: кредити

Препоръчваме още

Напишете коментар
captcha

31 Коментара

 1. Mitko K.

  Mitko K.

  Здравейте,
  Това със свалянето на лихвите е много добре, дано да се запази тенденцията и да се изравнят с тези в останалия ЕС.

  Имам въпрос относно кредит Енергийна Ефективност.
  Имам проект за 9000 EUR, по различни дейности - изолация, термопомпа и отопление с газов котел. Максималния кредит, отпускан от Райфайзен е 7000 EUR.
  Мога ли да кандидатствам пред REECL за пълния размер компенсации, а да изтегля кредит за по-ниска сума. Разполагам с част от средствата и искам да се финансирам само за горницата над разполагаемите. Т.е. Необходимо ли е размерът на проекта и кредита да са едни и същи?
  Другият ми въпрос е може ли по различни дейности да взема не един, а два отделни кредита, като плановете ми са да погася единия предсрочно след изплащане на компенсациите?
  Благодаря и очаквам бърз отговор

  Отговори

 2. Екип на Райфайзенбанк

  Екип на Райфайзенбанк

  Здравейте, Митко, не е задължително сумата на кредита да покрива пълния размер на разходите по изпълнение на даден проект. Допустимо е да финансирате част от проекта с ваши собствени средства. Размерът на безвъзмездната помощ обаче, която се отпуска по програмата, се калкулира на база размера на отпуснатия кредит, т.е. не бихте могли да получите безвъзмездна помощ за тази част от разходите, която финансирате със собствени средства. Възможно е да изтеглите два отделни кредита за две различни технологии, които отговарят на изискванията на програмата. Няма никаква пречка обаче в случая да изтеглите и един общ кредит за двете технологии, а впоследствие да извършите частично предсрочно погашение по този кредит, ако това е желанието ви. Поздрави, екип на Райфайзенбанк.

  Отговори

 3. Н.Иванов

  Н.Иванов

  При падналия лихвен процент,автоматично ли пада и месечната вноска или трябва предоговаряне което също струва пари и струва ми се обезмисля процедурата по предоговаряне.

  Отговори

  1. Екип на Райфайзенбанк

   Екип на Райфайзенбанк


   Уважаеми г-н Иванов,

   Банката коригира лихвените проценти само за новоотпуснати кредити - за допълнителна информация вижте отговора в блога на запитването на  г-жа Пантелеевска. Промяната не се отнася за отпуснатите вече кредити.Ако желаете предоговаряне на лихвен процент по вече отпуснат кредит, ви предлагаме първо да проверите актуалните лихвени проценти за същия кредитен продукт и условията, при които важат. Предоговаряне на лихвения процент по ползвания от вас кредит е възможно, ако предоставите допълнително обезпечение и/или осигурите превод на работна заплата по сметка в Банката (ако такава не се превежда), както и ако спазвате задълженията по Договора за кредит. Тогава банката може да преразгледа лихвените условия след подаване на официална молба в обслужващия ви офис. Комисиона за преразглеждане се дължи само при одобрение на искането ви, а не предварително.

   Поздрави,

   Екип на Райфайзенбанк

   Отговори

 4. А.Пантелеевска

  А.Пантелеевска

  Това, че Вашата банка намалява лихвите по ипотечните и новосключените потребителски кредити е много добре, но няма ли да се помисли и за тези на които банката три пъти увеличи вноските по потребителските кредити? Все пак, според мен, ваш клиент, който редовно си плаща без закъснение вноските, не заслужава да бъде с по-висока лихва от този, който е нов клиент за банката. Но може би такава е политиката на Вашата банка.

  Отговори

  1. Екип на Райфайзенбанк

   Екип на Райфайзенбанк


   Уважаема г-жо Пантелеевска,

   Вследствие влошената икономическата обстановка банките в България и в частност Райфайзенбанк (България) ЕАД увеличиха лихвените проценти по новоотпусканите кредити още преди около една година. Лихвените проценти за нови кредити достигнаха нива, които обичайно надхвърлят лихвените проценти по вече отпуснатите кредити, тъй като отчетоха увеличения риск за кредитиране. Дори и след извършената корекция надолу в лихвените проценти за нови кредити те са все още по-високи от тези по кредитите, отпуснати на клиентите ни преди влошаването на икономическата обстановка. Лихвеният процент по вашия кредит може да бъде преразгледан до текущите нива за съответния кредитен продукт, ако те са по-изгодни за вас след подаване на молба в обслужващия ви офис и при положение, че коректно сте изпълнявали задълженията по договора за кредит с Банката. Съществува възможност за намаляване на лихвения процент, ако предоставите допълнително обезпечение и/ или превод на работна заплата по сметка в Банката (в случай, че не се превежда).

   Поздрави,

   Екип на Райфайзенбанк

   Отговори

 5. Иван

  Иван

  Здравейте,
  Това е хубаво, че намаляте лихвите по новите кредити. Но какво става със старите кредити. Защо остава висок СБР? Миналата година ваши служители ми казаха да следя SOFIBOR, EURIBOR и от тях се определял СБР. Те в момента са на доста ниски нива, отговора е, че в момента не получавате финансиране от вън, а само от местния пазар и от депозити. Добре и с това се съгласявам. Но това означава, че Вие като банка можете винаги да си измисляте по какъв начин си определяте СБР. Според мен това не е коректно отношение към клиента. Очаквам от Вас след като толкова пъти ставате банка на годината да бъдете и по-коректни към клиентите си.

  Отговори

  1. Maria Lyubomirova Mitsova

   Maria Lyubomirova Mitsova


   Здравейте, Иван,

   В договорите за кредит между Банката и нейните клиенти изрично са определени годишният лихвен процент, методът за изчисляването му и условията, при които той може да се променя и спазва поетите ангажименти и договорености. По тази причина не сме съгласни с твърденията Ви за некоректно отношение и възможности да се "измисля" начина на определяне на СБР. В допълнение към коментарите Ви, вижте отговора до г-н Трифонов.

   Поздрави,

   Екип на Райфайзенбанк

   Отговори

 6. ТИХОМИР ТРИФОНОВ

  ТИХОМИР ТРИФОНОВ

  Здравейте! Аз също се интересувам от свалянето на лихвите, но защо при положение , че лихвите по старите кредити бяха изкуствено увеличени защото се е повишил кредитният риск в България, а сега след като рискът се е понижил и това го казват по медиите шефове на банката и се намаляват лихвите по новите кредити защо не се върнат лихвите или поне да се намалят по старите кредити които са били завишени с този предтекст. Моля, за някаква информация по този въпрос! Предварително благодаря!

  Отговори

  1. Maria Lyubomirova Mitsova

   Maria Lyubomirova Mitsova


   Г-н Трифонов, повишаването на кредитния риск на България е само един от факторите, които влияят при определяне на стойността на банковия ресурс. Върху стойността на банковия ресурс влияят редица фактори, които се разглеждат в тяхната съвкупност като ефект върху стойността на банковия ресурс. Тези фактори се анализират периодично от Банката и при настъпване на предпоставки за промяна на СБР стойността му може да се промени.

   Поздрави,

   Екип на Райфайзенбанк

   Отговори

 7. ПЕТРОВА

  ПЕТРОВА

  Мисля, че Н.Иванов имаше предвид: В случай че банката намали лихвите по стари ипотечните кредити автоматично ли ще се намалят вноските или трябва да се предприемат действия от наша страна.
  През 2008г. при повишаване на лихвения процент и трите пъти ни уведомяваха по телефона в последния момент, без дъ ни връчат уведомления с новите лихвени проценти с актуализиран погасителен план, нито го изпратиха по пощата, а сега когато следва да се намалят искате молби и комисионни за това. Трябва да имаме доверие в банката ни.

  Отговори

  1. Екип на Райфайзенбанк

   Екип на Райфайзенбанк


   Г-жо Петрова,При всяка промяна в СБР Банката уведомява клиентите си съгласно начините, договорени в сключения Договор за кредит, освен това обичайно и по други подходящи начини и канали за комуникация. Досега Банката винаги е изпращала на клиентите си уведомителни писма чрез специално нает куриер, публикувала е информацията в официалната си страница и във всички банкови офиси. В допълнение, често служители на Банката са се обаждали и лично по телефон. Когато клиент инициира желание за промяна по вече сключен договор, редно е да посети обслужващия офис, писмено да декларира желанията си и това е нашия съвет към Вас.Поздрави

   Отговори

 8. Иван

  Иван

  В договора е записано, че лихвата се определя от СБР плюс надбавка. След като банката намали базата (СБР) мисля, че е излишно клиента да идва и да подава молба за промяна на условията. Нали така ?

  Отговори

  1. Екип на Райфайзенбанк

   Екип на Райфайзенбанк

   Уважаеми Иван,Напълно прав сте. В случай че Банката промени СБР, автоматично се променя и лихвата по вашия кредит, както и размера на месечната ви вноска и не е необходимо да идвате до Банката, за да подавате молба за промяна в условията.Поздрави

   Отговори

 9. Лазарова

  Лазарова

  Здравейте,
  Прочетох отговора на Райфайзен банк към г-жа Панталеева,
  Искам само да попитам, когато сключих договор с банката за ипотечен кредит със срок 20 години, ползвах по ниска лихва за превод на работната ми заплата и като служител на фирма, която ползваше преференциални условия в Райфайзен банк, когато на 3 пъти вдигнахте вноската ми, не се взеха под внимание съответните преференций, или може би това няма значение за в бъдещото формиране на лихвеният ми процент.
  Цитирам част от отговора към г-жа Панталеева

  Съществува възможност за намаляване на лихвения процент, ако предоставите допълнително обезпечение и/ или превод на работна заплата по сметка в Банката.
  В момента съм на по високи лихвени нива за ипотечен кредит от новоотпуснатите кредити, в сайта моите пари,ако са актуални лихвите са 10.35, 10.75%, а моят в момента е 10.85%.

  Отговори

  1. Екип на Райфайзенбанк

   Екип на Райфайзенбанк


   Уважаема Г-жо Лазарова,

   Стойността на банковия ресурс (СБР) е единен показател, който важи за всички видове клиенти, било то преференциални или стандартни и съответно неговата промяна засяга по еднакъв начин лихвите по договорите за кредит на всички клиенти. Възможностите за промяна на лихвения процент по Вашия кредит, в случай че към настоящия момент той е по-висок от лихвите за нови клиенти, са вече подробно описани в отговора до г-жа Панталеевска.

   Поздрави

   Отговори

   1. Михаил Пападопов

    Михаил Пападопов

    сЛЕД КАТО СБР Е ЕДИНЕН КАК РЕКЛАМИРАТЕ КРЕДИТИ В ЛВ. ЗА 8-9 % , като в момента / 07,12,2010/сте обявили СБР 8%

    Отговори

 10. Мая Андреева

  Мая Андреева

  Имам един въпрос отнасящ се до лихвите по ипотечните кредити. Имам такъв към Райфйзенбанк от почти четири години. И в момента съм по майчинство и имам леко затруднение с плащането на вноската! Изряден платец съм, но с 240 лева много трудно се плащат 180 лева. Въпросът ми е дали скоро ще паднат и нашите кредити, защото за една година заемът ми се вдигна от около 140 лева на сегашните 180 лева, или ако това не стане може ли да поискам гратисен период в който бих могла да внасям примерно 100 лева и колко може да бъде той?
  Поздрави

  Отговори

  1. Екип на Райфайзенбанк

   Екип на Райфайзенбанк


   Уважаема госпожо Андреева,

   Банката предлага различни схеми за преструктуриране на кредитни задължения на клиенти, изпитващи затруднения при обслужването им, с цел намаляване на месечните им вноски. В т.ч. възможен вариант е и договаряне на гратисен период. Можете да посетите обслужващия Ви офис, където ще ви бъде предложена индивидуална схема за преструктуриране, съобразена с финансовите Ви възможности в момента.

   Поздрави

   Отговори

 11. Александър

  Александър

  Здравейте! Прочетох всички въпроси и отговори по темата и се чудя клиентите кредитополучатели ли не се сещат, или отговарящите от името на банката не желаят да кажат простата истина - лихвените проценти за старите клиенти, независимо дали са изрядни платци, няма скоро да паднат, защото те покриват загубите на банката от неизрядните платци. В България скоро няма да започне да действа истинска лихвена политика, която да стимулира "златното" чисто кредитно досие. Справките в кредитния регистър банките правят по-скоро за да откажат кредит, а не за да запазят добрите кредитополучатели. Да, ще понамалят с някоя и друга десета от процента лихвите и на старите клиенти от немай къде, но никога няма да им предложат примамливите условия за нови клиенти. Вариантите са или да платите такса за предоговаряне на кредита си, или да станете "нов" клиент другаде, тоест да смените банката и да рефинансирате заема си. Но за това трябва да изчакате отново да се развихри и "кредитната" война между банките, както досега имаше "депозитна". А колкото до "скъпия" ресурс - вече не важи това оправдание, защото банките са свръхликвидни и свалят лихвите по депозитите, което означава, че ресурс вече не им трябва така отчаяно.

  Отговори

  1. Митко

   Митко

   Абсолютно сте прав!
   В края на краищата, дори и да нямате кредит, пак работите за банката /която и да е тя/. Цайтгайст адендум. В свят, където монетарната ситема е измислена и въведена от банкерите, които създават парите от въздух, винаги ще се налага да се работи повечко, за да се плаща. Най-перверзното е, че всички ще сме в дълг, понеже инфлацията е вградена в системата. Парите винаги ще са по-малко, отколкото те + лихвите, които се плащат за тях, понеже парите за лихвите не съществуват. А парите се създават с дълг - казват се ДЦК. Друг е въпросът, че в ЕУ лихвите са 6-8 % / а ние сме в ЕУ, нали/,зад. резерви там са 10%, а в БГ са 5%... Това значи, че от всяко 1 евро в Европа се правят /теор. /10, а в БГ банките правят 20. Което те гузно премълчават..

   Отговори

  2. Александър

   Александър

   В момент когато кредите се обслужват нормално от кредитополучателите си банката майка организира изкупуването на кредите навън и с "добрата" българска лихва си лапаха големите пари. Сега когато нямат свежи пари и притежават огромни пакети от кредите, които не се обслужват коректно ги връщат обратно на т.н. българска банка, която да бере гайлето при български условия, пък ако фалира да помага българската държава. Просто и логично.

   Отговори

 12. Иван

  Иван

  Уважаеми г-да,
  Какво се случва със СБР ? От октомври 2008г. никавка промяна ли няма при Вас ?
  Всички очакваме намалените му вече няколко месеца, но......

  Отговори

  1. Екип на Райфайзенбанк

   Екип на Райфайзенбанк


   Уважаеми Иван,

   Стойността на СБР се определя от редица фактори.За по-подробна информация относно логиката и начина на формиране на СБР, моля погледнете отговор №12 на запитване в блога на следния линк:.
   http://blog.rbb.bg/bg-BG/7990_06_14_12_07_06_0084_Depozit_TOP_3///

   Поздрави,Екип на Райфайзенбанк

   Отговори

 13. plamy_trifonova

  plamy_trifonova

  Здравейте! Аз също се интересувам от промяната на СБР. Публикува ли се някъде и къде може да се следи. Има ли промяна през последните няколко месеца. Както виждам и други се интересуват от това защото лихвата по кредита зависи от него. Поздрави!

  Отговори

  1. Екип на Райфайзенбанк

   Екип на Райфайзенбанк


   Уважаема г-жо Трифонова,

   Последните промени в стойността на СБР бяха през 2008 година. При решение за нова промяна, РББГ ще уведоми своевременно своите клиенти. Всички промени на СБР се публикуват на интернет страницата на банката и клиентите се уведомяват с писмо на посочен от тях адрес.

   Поздрави,Екип на Райфайзенбанк

   Отговори

  2. Иван

   Иван

   Здравейте,
   Въпроса ми е кога ще спазите промените в Закона за потребителския кредит влезли в сила от 31.08.2010г. ?
   Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г.) (1) Кредиторът публикува на интернет
   страницата си:
   1. текущия размер на използваните от него референтни лихвени проценти, и
   2. използваната от него методология за определяне на референтния лихвен процент.
   (2) Кредиторът е длъжен да поддържа на интернет страницата си и данни за размера на всички
   референтни лихвени проценти, които той е определил по ал. 1.
   (3) Методологията по ал. 1 не може да се променя едностранно от кредитора след сключването на
   договора за кредит.

   Отговори

   1. Екип на Райфайзенбанк

    Екип на Райфайзенбанк


    Уважаеми Иван,

    Според изискванията на Закона за потребителския кредит, банката публикува информация за референтния лихвен процент в уебсайта си.Информацията можете да намерите в секция.
    Индивидуални клиенти/Кредити/Уведомления

    Поздрави,Екип на Райфайзенбанк

    Отговори

 14. Георги

  Георги

  Уважаеми Господа,
  Интерисува ме кога се очаква да се намали СБР за стари ипотечни кредити в евро?

  Предварително благодаря за отговора.

  Георги

  Отговори

 15. Т.Тодоров

  Т.Тодоров

  Здравейте!
  Бих искал да ви попитам следните неща:
  1) Защо има такава огромна разлика в лихвените проценти между новоотпуснатите жилищни кредити и кредитите за стари клиенти?
  2) Ако желая да променя сегашния си жилищен кредит от лева в евро, какви такси трябва да платя?

  Отговори

 16. Radoslava Mechkyureva

  Radoslava Mechkyureva


  Уважаеми г-н Тодоров,

  предлагаме Ви да посетите наш офис и дискутирате конкретните въпроси, които имате т.к. не можем да разберем какво точно сравнявате в момента. През годините банката е предлагала различни продукти, с различни параметри (напр. лихвени схеми, срок, обезпечение, др.), изискванията към кредитополучателите, имотите, които се финансират са също различни и всички тези фактори влияят върху крайната цена за съответния кредит. Дори и в момента банката предлага няколко ипотечни продукта с различни лихвени проценти. Директното съпоставяне само на лихвения процент обикновено не е пълно и точно.

  В случай, че желаете да превалутирате кредита си, заповядайте в офиса, в който е отпуснат, за да проведете среща с финансов консултант на банката. Комисионата, която дължите съгласно Тарифа на банката е в размер на 1% от размера на остатъчната главница по кредита Ви.

  Поздрави,

  Екип на Райфайзенбанк

  Отговори