Блог на Райфайзенбанк

Намаление на лихвите по новите кредити за домакинствата, бизнеса и лизинга на нови автомобили

През септември Райфайзен предприе намаление на лихвите по всички нови кредити за домакинствата и бизнеса, както и лихвените нива за лизинг на нови автомобили.

“Тенденцията към намаляване на лихвите по депозитите, солидната капиталова база и ликвидност на Райфайзенбанк, както и понижения риск на България, са основание изпрeварващо да намалим лихвите по новите кредити”

Прочети повече >