Блог на Райфайзенбанк

Вече не е необходимо да следите множеството оферти на банките, за да изберете къде да вложите спестяванията си.

Райфайзенбанк Ви предлага нов спестовен продукт - тримесечен "Депозит ТОП 3" в лева и евро, който гарантира на клиентите си лихва сред трите най-високи на пазара за тримесечни депозити, а лихвата е фиксирана за целия период на депозита.

При определяне на лихвените проценти за “Депозит ТОП 3”, Райфайзенбанк следи официалните оферти за тримесечни срочни депозити на физически лица за суми до 100 000 лева и 50 000 евро, обявени на интернет страниците на банките с най-големи пазарни дялове, които съвкупно формират 80% от пазара на депозитите на физически лица, според статистиката на БНБ към последното календарно тримесечие. 

Депозит Топ 3

Всяка седмица Райфайзенбанк актуализира лихвения бюлетин по депозита, на базата на лихвите, обявени на сайтовете на банките, за да гарантира една от трите най-високи лихви, предлагани в настоящия момент на пазара. ”Депозит ТОП 3” гарантира лихвен процент, който е сред трите най–високи лихви на пазара за тримесечен срочен депозит при откриване и при първото подновяване на влога.

Продуктът "Депозит ТОП 3" не е в продажба от 01.12.2009 г.

в Продукти
Напишете коментар
captcha

23 Коментара

 1. unknow

  unknow

  Кои са банките които формират 80% от пазара на депозитите на физически лица?

  Отговори

 2. Maria Lyubomirova Mitsova

  Maria Lyubomirova Mitsova

  Според официалната статистика на Българска Народна Банка към края на месец март 2009 г., банките в България с най-големи пазарни дялове, които формират минимум 80% от общо привлечените средства от граждани и домакинства в банковия сектор са следните:Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Юробанк И Еф Джи България, Обединана Българска Банка, Първа Инвестиционна Банка, Райфайзенбанк България, СИ Банк, Централна Кооперативна Банка и Сосиете Женерал Експресбанк.

  Отговори

 3. Лазар - Клиент

  Лазар - Клиент

  Тази гаранция по депозитите не "гарантира" ли и най-високи лихви по заемите за тези, които са имали неблагоразумието да сключат договор за например 10 години? Нали разсъждавам логично?

  Отговори

 4. yago

  yago

  Защо няма категория кредити, или банката не предлага такива?
  Защо регестрираните потребители не могат да правят нови теми а само да пишат коментари на вече създадени такива, "удобни за банката"?
  Това не е истински blog !!!

  Отговори

 5. Radoslava Mechkyureva

  Radoslava Mechkyureva

  Уважаеми yago,Блогът на Райфайзенбанк е корпоративен блог. Неговата основна цел е да дава популярна, полезна и занимателна информация за финансови продукти и услуги, да помества друга любопитна информация, да помества въпроси и обратна информация от клиентите на банката. Блогът е пуснат в интернет пространството буквално преди броени дни. В него няма Категория Кредити, тъй като все още няма написана статия, свързана с кредитните продукти. За официална информация Райфайзенбанк разполага с официален уебсайт, който можете да посетите на адрес, където можете да се запознаете подробно с кредитните продукти на банката.С уважение,Редакторhttp://www.rbb.bg

  Отговори

 6. Radoslava Mechkyureva

  Radoslava Mechkyureva

  Уважаеми Лазар,среднопретеглената стойност на ресурса е индивидуална за всяка банка. Райфайзенбанк пуска депозит ТОП3 и гарантира висока лихва , тъй като сме активна търговска банка с над 10% пазарен дял в обслужването на фирми и разполагаме със значителни салда по текущи сметки. Освен това Райфайзенбанк е една от водещите банки в привличането на дългосрочин кредитни линии от международни финансови институции при атрактивни лихвени условия. Не на последно място Райфайзенбанк поддържа едно от най- добрите съотношения разходи/приходи в банковата система, което в съчетание с мащаба на банката гарантира ниски "производствени" разходи.С уважение,Редактор

  Отговори

 7. Dimitar

  Dimitar

  Има ли банката депозит(влог), по който ежемесечно да се превеждат средства от заплатата ми и де се олихвяват ? Към кой мога да се обърна за повече информация – телефон и е-mail?

  Отговори

 8. Maria Lyubomirova Mitsova

  Maria Lyubomirova Mitsova

  Здравейте, Димитър. Можете да си откриете Спестовна сметка "Без ограничения", по която можете едновременно да спестявате при изгоден лихвен процент и да се разплащате. Лихвеният процент по нея е 4.50% год. за суми до 10 000 лева и 5.50% год., когато сумата надвиши 10 000 лева. Сметката е освободена от месечна такса поддържка от 2,80 лева до 31.01.2010. По тази сметка можете да теглите и внасяте, да получавате и нареждате преводи.За повече информация телефон - 0700 10 000 (за БТК) и 1721 (за М- Тел и Глобул).Поздрави,редактор

  Отговори

 9. клиент

  клиент

  Защо след като сте активна банка, след като разполагате със значителни салда по текущи сметки, след като ползвате дългосрочин кредитни линии от международни финансови институции при атрактивни лихвени условия (те наистина са атрактивни) лихвите по кредитите се вдигнаха, почти с 50%?

  Отговори

 10. Radoslava Mechkyureva

  Radoslava Mechkyureva

  Уважаеми Клиент,В предишния коментар отговорихме защо банката е конкурентна спрямо останалите банки на пазара и може да си позволи да плаща конкурентни лихви.Междувременно, ние не сме над пазара и не сме изолирани от въздействията му - външният ресурс е по-малко и е по-скъп, депозитите на фирми и граждани намаляват, а преди растяха - респективно цената им се увеличава.Увеличава се рисковата премия на страната, увеличава се рискът от просрочия и всички тези фактори влияят върху цената на кредита.Не е вярно, че цената на кредита е нараснала с 50%, защото от началото на кризата среднопретегленият лихвен процент по кредитите практически остава на нивата отпреди кризата.В зависимост от конкретната сделка - финансово състояние на клиента, обезпечение и други, цената за отделни клиенти може да варира значително с няколко процента. Клиентите, които си правят добре сметките могат да разчитат на достъп до ресурс при изгодни условия, а по-високият риск предполага по-висока лихва.С уважение,Редактор

  Отговори

 11. Иван

  Иван

  Добро решение на банката за блог! Поздравления, Райфайзенбанк си остава една от най-добрите банки, но все пак да не забравяме че е ...банка.

  Като разглеждам темите, забелязвам че пак се бяга от значимите теми, тези които вълнуват най-много клиентите. Не мога да разбера защо не може да се добавя тема, а пишем под някаква си тема???

  Интересна тема би била "Как определяме СБР". Този показател е залегнал в договорите на стотици кредитополучатели, но публичност за неговото изчисление няма...вдига се по нечия преценка, едностранно от РББ...Обаждал съм се да питам за информация, но такава никога няма...Надявам се в скоро време, подобни своеволия на банките да се забранят със закон. За рестирктивна политика съм относно финансиране, но съм категорично против печалбите да се правят на гърба на съществуващите, коректни при това, клиенти. Пример: ипотечен кредит...лихвата се вдига едностранно, защото ресурса бил скъп...Какво общо има този съществуваш клиент с това? Скъпия ресурс нека да е за новите клиенти, пък те да си преценят дали да ползват. И така коректния клиент, почва да плаща повече лихви защото няма бизнес за банката, няма ресурс...пълен абсурд...съответно неговата покупателна способност намалява и след 6-12 месеца съвсем спира да плаща...банката обявява кредита като лош и не взима никави лихви до края на кредита. Отделно получава заложеното имущество, което се чуди какво да прави...

  Относно депозитите - също измислица за "война" и какво ли не...удобно извинение, колкото и високи лихви да се плащат се вижда че разликата между средния % депозит и % кредит по данни на БНБ е пак над 5-6%. Но тук пак БНБ трябва да се намеси, с таван на депозитите, какъвто има във Франция..тогава и лихвите ще са по ниски по кредитите, БФБ ще се радва на повече ресурс, също така и хората с пари ще инвестират в хора и бизнес, фирмите няма да уволняват хора защото няма работа, а пък те имат 8-9% възвращаемост от лихви.

  Чудя се кога ли ще дойде момент в който поне една банка ще се пречупи и ще си поеме функцията в държавата и към обществото. Точен беше коментара за доверието - няма го, кризата ще отмине, но то няма да се върне. Да не стане като в САЩ по време на голямата депресия, когато обирджиите на банки са били любимци на обществото.

  Отговори

 12. Екип на Райфайзенбанк

  Екип на Райфайзенбанк

  Уважаеми Иван,относно коментара Ви “Как определяме СБР”, бихме искали да уточним, че при определянето му, Банката анализира редица пазарни показатели, с пряко влияние върху цената, на която Банката осигурява ресурс за финансиране на клиентите си. Сред тези показатели са напр. лихвените проценти на междубанковия пазар, пазарни индекси в съответната валута, лихвените проценти, които Банката плаща по депозитите на своите клиенти фирми и граждани и др. В СБР се включват и законоустановени разходи на банката като например разходи за поддържане на минимални задължителни резерви и др. За ваша информация, Райфайзенбанк за последен път е повишила СБР за евро и лева през месец ноември 2008 год. и вече 8 месеца те са непроменени, независимо от продължилото увеличение на лихвите по депозити на граждани и фирми.Междувременно предвид промяната на пазарните тенденции при щатските долари, в началото на м. юли 2009 г. Райфайзенбанк намали СБР за щ.долари от 5,05% на 4,5% годишно, което доведе до реално намаляване на лихвите по кредитите в тази валута, договорени на база СБР.В договорите за кредит са ясно определени метода за изчислявне на СБР и условията за неговата промяна. При постъпили запитвания от клиенти за допълнителни разяснения, Банката отговаря своевременно. За да добиете по-точна представа за ценовите промени на някои от основните показатели, влияещи на СБР в лева и евро, прилагаме няколко графики, от които са видни тенденциите за периода от януари 2008 до юни 2009.Следва да се отчита и фактът, че значителен брой кредити за физически лица са дългосрочни за 15, 20 или 25 години, а обичайните депозити са за срок до една максимум две-три години, което предполага допълнителни разноски за банките.Поздрави,Екип на Райфайзенбанкhttp://www.rbb.bg/support/Grafiki.jpg

  Отговори

 13. Филип Дечев

  Филип Дечев

  Здравейте,

  Може ли да пуснете една тема: Какво е СБР и на базата на какво той се изменя.

  Поздрави,

  Филип Дечев

  Отговори

 14. Екип на Райфайзенбанк

  Екип на Райфайзенбанк

  Уважаеми г-н Дечев,искаме да ви благодарим за предложението ви за тема в блога на Райфайзенбанк. Ще имаме вашето предложение предвид при разработването на нови полезни текстове за нашия блог. Относно въпроса, който ви интересува, в отговора си към Иван в същата тема сме се постарали да дадем максимално ясна и точна информация.С уважение,Екип на Райфайзенбанк

  Отговори

 15. Lubo

  Lubo

  В момента ПИБ предлага за тримесечен депозит 9,75%, Алфа Банк 9,5% и Пиреус Банк 8,45% . Вие предлагате 8,25% и твърдите, че е в топ 3 !!!
  Освен това Пощенска банка има 4-месечен депозит с 9,25%...

  Отговори

 16. Екип на Райфайзенбанк

  Екип на Райфайзенбанк

  Уважаеми Любо, както е написано в постинга на блога, при определяне на лихвените проценти за “Депозит ТОП 3” Райфайзенбанк следи официалните оферти за тримесечни срочни депозити на физически лица за суми до 100 000 лева и 50 000 евро, обявени на интернет страниците на банките с най-големи пазарни дялове, които съвкупно формират 80% от пазара на депозитите на физически лица, според статистиката на БНБ към последното календарно тримесечие. За ваша информация според официалната статистика на Българската народна банка към края на месец юни 2009 г. банките в България с най-големи пазарни дялове, които съвкупно формират 80% от общо привлечените средства от граждани и домакинства в банковия сектор, са следните: Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Юробанк И Еф Джи България, Обединeна Българска Банка, Първа Инвестиционна Банка, Райфайзенбанк (България), СИ Банк, Централна Кооперативна Банка и Сосиете Женерал Експресбанк.Съгласно предложенията на тези банки за тримесечен срочен депозит лихвеният процент, валиден за настоящата седмица по Депозит ТОП 3, е 8.25% в лева и 6.60% в евро. При определяне на лихвените проценти по тримесечния Депозит ТОП 3 следим предложенията само по депозити със същата срочност.Повече информация за продукта и за движението на лихвените нива по Депозит ТОП 3 може да намерите наНадяваме се, че сме отговорили на въпроса ви.С уважение, екип на Райфайзенбанкhttp://deposits.rbb.bg/bg-BG/Private_Customers/02_money_market/08_deposit_top3/

  Отговори

 17. Lubo

  Lubo

  Това че
  "Райфайзенбанк следи официалните оферти за тримесечни срочни депозити на физически лица за суми до 100 000 лева и 50 000 евро, обявени на интернет страниците на банките с най-големи пазарни дялове, които съвкупно формират 80% от пазара на депозитите на физически лица, според статистиката на БНБ към последното календарно тримесечие"
  не го пише на официалната страница на Райфайзенбанк където е представен продукта:
  http://deposits.rbb.bg/bg-BG/Private_Customers/02_money_market/08_deposit_top3/
  Там пише: " Депозит ТОП 3 ГАРАНТИРАНА ЛИХВА СРЕД ТРИТЕ НАЙ-ВИСОКИ НА ПАЗАРА"
  Това , че някои банки като БАКБ (също 9% лихва), АЛФАБанк , Пиреус и т.н. имат по-малък дял не означава, че не присъстват на пазара!
  Ако ви е трудно да следите сайтовете на останалите банки може да ползвате услугите на http://www.moitepari.bg/ .

  Отговори

 18. Maria Lyubomirova Mitsova

  Maria Lyubomirova Mitsova

  Здравейте, Любо, в посочения от вас линк се съдържа информацията за това как се определят лихвените проценти по Депозит Топ 3, а именно:“- При определяне на лихвените проценти за Депозит ТОП 3 банката следи официалните оферти за 3-месечни срочни депозити на физически лица, обявени за суми до 100 000 лева и 50 000 евро;- Банката следи оферти, публикувани до 11:00 часа на предпоследния работен ден от предходната седмица на Интернет страниците на банките с най-големи пазарни дялове, които формират 80% от пазара на депозитите на физически лица, според статистиката на БНБ към последното календарно тримесечие.”Следим банките, които формират 80% от пазара на физически лица, тъй като това са банките с най-големи пазарни дялове по привлечен ресурс от граждани и домакинства и са най-активни на пазара. С цел да сме максимално точни и коректни при определянето на лихвата по Депозит ТОП 3, ежеседмично сравненяваме информацията, публикувана на официалните сайтове на тези банки. Поздрави, екип на Райфайзенбанк

  Отговори

 19. Мими

  Мими

  Към Lubo : Не мисля, че Банката подвежда с информацията която ни се предоставя .Може би трябва да четете по-внимателно. В описанието на продукта в сайта на банката е записано
  Банката следи оферти, публикувани до 11:00 часа на предпоследния работен ден от предходната седмица на Интернет страниците на банките с най-големи пазарни дялове, които формират 80% от пазара на депозитите на физически лица, според статистиката на БНБ към последното календарно тримесечие

  Отговори

 20. Ilian

  Ilian

  Здравейте,
  Искам да попитам мога ли да открия депозит при вас за определен срок,след изтичане на който парите да бъдат прехвърлени в някоя от разплащателните ми сметки които са също в РББ.Искам да уточня че не желая депозита да се преподновява но и не желая лично да идвам до банката за да тегля парите си и след това да ги внасям отново а и не виждам смисъл в тези гимнастики.

  Отговори

 21. Редактор

  Редактор

  Уважаеми Ilian,можете да откриете срочен депозит и при изтичане на срока на депозита средствата да бъдат прехвърлени по разплащателната ви сметка в Райфайзенбанк (необходимо е сметката и депозитът да са в еднаква валута), ако сте клиент на услугата Райфайзен Онлайн (интернет банкиране) и използвате активно интернет банкиране. Ако не сте клиент на услугата, е необходимо да подадете искане за регистрация, което може да направите или чрез посещение на най-близкия офис на банката или чрез мобилен банков консултант, който ще ви посети напълно безплатно на удобно за вас време и място. Услугата мобилен банков консултант може да ползвате като се обадите на информационния център на банката 0700 10 000 (обаждането е на цената на един градски разговор за абонати на БТК и без увеличение на тарифата за абонати на мобилните оператори).За активиране на услугата (получаване на права и пароли за достъп) следва лично да посетите офис на банката, което е с цел вашата сигурност. След активирането й, можете по всяко време да откривате депозити и да ги прекратявате по сметка през интернет без да посещавате офис на банката. За ваша информация до 31.10.2009 г. Банката предлага 10% отстъпка от цената на преносимото кодиращо устройство токен, за допълнителна сигурност на вашите операции. Услугата Райфайзен Онлайн ви дава и други възможности, с които можете да се запознаете подробно от Интернет страницата на банката -http://www.rbb.bg

  Отговори

 22. Надежда

  Надежда

  Искам да попитам . Фиксирана надбавка на Райфайзен вероятно е променлив пунк който зависи от пазарни условия, така ли е? Защото имам два кредита ипочетни и там надбавката е различна. На какво се дължи това след като и за двата кредита има ипотека и доход. Имотите са равностойни и е в един град.

  Отговори

 23. Екип на Райфайзенбанк

  Екип на Райфайзенбанк

  Здравейте, Надежда, лихвеният процент по банков кредит от Райфайзенбанк се формира от Стойност на банковия ресурс за банката, която е променлива величина, и от надбавка, която е фиксирана за целия период на кредита. Редица фактори могат да окажат влияние върху размера на надбавката, която е заложена в даден договор за кредит и в частност във вашите договори за кредит, в т.ч. вида на кредита (целеви, нецелеви), вида на условията, при които е договорен (стандартни, преференциални, промоционални), начина на доказване на дохода и не на последно място пазарната обстановка към момента на договаряна на кредита.

  Отговори