Блог на Райфайзенбанк

Вече не е необходимо да следите множеството оферти на банките, за да изберете къде да вложите спестяванията си.

Райфайзенбанк Ви предлага нов спестовен продукт - тримесечен "Депозит ТОП 3" в лева и евро, който гарантира на клиентите си лихва сред трите най-високи на пазара за тримесечни депозити, а лихвата е фиксирана за целия период на депозита.

При определяне на лихвените проценти за “Депозит ТОП 3”, Райфайзенбанк следи официалните оферти за тримесечни срочни депозити на физически лица за суми до 100 000 лева и 50 000 евро, обявени на интернет страниците на банките с най-големи пазарни дялове, които съвкупно формират 80% от пазара на депозитите на физически лица, според статистиката на БНБ към последното календарно тримесечие. 

Депозит Топ 3

Всяка седмица Райфайзенбанк актуализира лихвения бюлетин по депозита, на базата на лихвите, обявени на сайтовете на банките, за да гарантира една от трите най-високи лихви, предлагани в настоящия момент на пазара. ”Депозит ТОП 3” гарантира лихвен процент, който е сред трите най–високи лихви на пазара за тримесечен срочен депозит при откриване и при първото подновяване на влога.

Продуктът "Депозит ТОП 3" не е в продажба от 01.12.2009 г.

в Продукти